Thông báo việc tổ chức dây họ – Luật Toàn Quốc

Thông báo việc tổ chức dây họ – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thông báo việc tổ chức dây họ2 Câu hỏi về Thông báo việc tổ chức dây họ3 Câu trả lời về Thông báo việc tổ chức dây họ3.1 1. Cơ sở pháp lý về Thông báo việc tổ […]

Thông báo việc tổ chức dây họ – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

Thông báo việc tổ chức dây họ

Câu hỏi về Thông báo việc tổ chức dây họ

     Thưa Luật sư!

     Luật sư có thể cho tôi biết việc tổ chức dây họ liệu có phải thông báo gì đối với cơ quan nhà nước hay không và thủ tục như thế nào?

     Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời về Thông báo việc tổ chức dây họ

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thông báo việc tổ chức dây họ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Thông báo việc tổ chức dây họ theo quy định pháp luật như sau:

1. Cơ sở pháp lý về Thông báo việc tổ chức dây họ

2. Nội dung về Thông báo việc tổ chức dây họ

     Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường: “Dây họ là một họ hình thành trên cơ sở thỏa thuận cụ thể của những người tham gia họ về thời gian, phần họ, thể thức góp họ, lĩnh họ, quyền, nghĩa vụ của chủ họ (nếu có) và các thành viên”.

Thông báo việc tổ chức dây họ

Thông báo việc tổ chức dây họ

2.1. Trường hợp phải thông báo việc tổ chức dây họ

     Dây họ được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa những người tham gia họ với bản chất thuần dân sự, nên thông thường các thỏa thuận này sẽ không có liên quan gì đến việc quản lý hành chính của nhà nước, tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định do mức độ, phạm vi của dây họ có tính đặc biệt nên rất cần có cơ chế bảo đảm nghiêm ngặt, cẩn thận nên đối với các trường hợp đó thì chủ họ phải thông báo việc tổ chức của dây họ quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, bao gồm các trường hợp sau đây:

  • Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên;
  • Tổ chức từ hai dây họ trở lên.

     Như vậy, nếu việc tổ chức dây họ thuộc các trường hợp trên thì chủ họ phải thông báo bằng văn bản, nơi gửi thông báo tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ.

2.2. Nội dung văn bản thông việc tổ chức dây họ

     Đối với các trường hợp tổ chức dây họ thuộc trường hợp tổ chức dây họ được pháp luật quy định phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tổ chức dây họ, theo đó, văn bản thông báo phải có những nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, bap gồm:

  • Thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ;
  • Tổng giá trị các phần họ tại kỳ mở họ;
  • Tổng số thành viên.

Điều 14. Thông báo về việc tổ chức dây họ

     ……………………….

     3. Trường hợp thông tin về dây họ đã được thông báo theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà có sự thay đổi thì chủ họ phải thông báo bổ sung bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc thay đổi đó.

     4. Chủ họ không thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

     Trong trường hợp thông tin về dây họ đã được thông báo mà có sự thay đổi thì chủ họ phải thông báo bổ sung bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc thay đổi đó. Đối với trường hợp chủ họ không thực hiện việc thông báo tổ chức dây họ nếu thuộc trong các trường hợp phải thông báo thì chủ họ sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

     Tóm lại, Chủ họ phải thực hiện thủ tục thông báo tổ chức dây họ nếu thuộc trường hợp phải thông báo tổ chức dây họ theo thủ tục trên để đảm bảo việc quản lý của cơ quan nhà nước đối với các thỏa thuận dân sự mang tính đặc thù có rủi ro lớn gây hại cho nhiều người.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về Thông báo việc tổ chức dây họ, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./ 

     Chuyên viên: Nguyễn Nam