Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội ... Hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện khi đăng ký thành lập ...

 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI HÀ NỘI

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

 Nội dung tư vấn

     Khoản 1, Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

 1. Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Theo mẫu – Phụ lục III-1 ban hành kèm Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

  Trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập: bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh.

     Hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.

     2. Trình tự, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội

     Bước 1:

     Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

     Bước 2:

     Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

     + Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

     + Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

     + Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần (Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND)

     Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

     Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.(Khoản 3, Điều 71, Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

3. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

     Điều 72, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định như sau:

     “Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.”

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

     Bên cạnh các quy định trên, hộ kinh doanh cần lưu ý thêm các điểm sau:

     – Sử dụng không quá mười lao động. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

     – Không có con dấu.

     – Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

     – Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Câu hỏi của bạn:  

     Em là kỹ thuật viên làm răng giả, đã ra trường được 2 năm, gia đình em có nghề làm răng giả truyền thống, gia đình em chỉ sản xuất và không có phòng khám và cũng chưa đăng ký kinh doanh, hoạt động chủ yếu là làm răng sứ cung cấp cho các phòng khám nha khoa. Vậy em xin hỏi luật sư em muốn đăng ký hộ kinh doanh cho gia đình thì em cần phải đăng ký tại đâu và thủ tục cần những gì? xin cảm ơn luật sư ạ

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

     Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh

 
     “1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
 
     2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.
 
     3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định”.
 
     Như vậy, gia đình bạn nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp, còn nếu gia đình bạn sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66  Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh thì phải đăng ký hộ kinh doanh. Đăng ký hình thức kinh doanh này, gia đình bạn chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, chỉ sử dụng dưới 10 người lao động và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
thu-tuc-dang-ky-ho-kinh-doanh

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

     Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

     1. Hồ sơ gồm những giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP , cụ thể:
 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình 

     2. Số lượng: 1 bộ 

     3. Trình tự, thủ tục đăng ký

     Trình tự, thủ tục đăng ký quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 71 Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:
 
     “2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
     a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
     b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
     c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
     Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
     3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
    4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh”.

      4. Nơi đăng ký

     Đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh của gia đình bạn

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh bán tạp hóa

Câu hỏi của bạn:

     Tôi làm giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bán tạp hóa. Kính gửi đến cơ quan ở huyện là cơ quan nào? Khi gia nộp giấy đề nghị đăng ký ở đâu?

Câu trả lời:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký Doanh nghiệp

Nội dung tư vấn:

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ bán tạp hóa

     Hiện nay, không khó để có thể tìm thấy một của hàng tạp hóa đủ quy mô lớn nhỏ, đơn giản vì hình thức kinh doanh này khá đơn giản và dễ quản lý bởi cá nhân hoặc hộ gia đình. Đăng ký kinh một cửa hàng tạp hóa theo hình thức Hộ kinh doanh cá thể. Vậy khái niệm Hộ kinh doanh là gì? Thủ tục như thế nào?

 1. Khái niệm Hộ kinh doanh?

     Theo Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký Doanh nghiệp thì  “Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

     Như vậy, so sánh những đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhận, ta thấy hộ kinh doanh cá thể có những dấu hiệu cơ bản sau :

– Chủ hộ kinh doanh có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình;

– Phải thực hiện kinh doanh tại một địa điểm;

– Sử dụng không quá 10 lao động;

– Không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng;

– Chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh;

– Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp nên không được áp dụng các quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

     2. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

    Bước 1.Nộp hồ sơ

     Theo điều 15 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.”

     Như vậy, Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

     Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

 1. Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 2. Ngành, nghề kinh doanh;
 3. Số vốn kinh doanh;
 4. Số lao động;
 5. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
  Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

     Bước 2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 2. Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định;
 3. Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

     Bước 3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

     Bước 4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

     Lưu ý: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định 78/1015/NĐ-CP

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo:

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về thành lập hộ kinh doanh cá thể quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.                                                                       

     Liên kết tham khảo: