Cách đăng ký thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116

Người lao động đủ điều kiện có thể đăng ký thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116 thông qua hình thức online để nhận trợ cấp.

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Tôi nghe nói Nhà nước mới ra gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ để hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch covid. Vậy tôi muốn hỏi về thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116, làm sao để có thể hưởng gói hỗ trợ này. Rất mong nhận được câu trả lời của Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư. 

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116 như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ là gì

     Đại dịch Covid 19 tuy đã có những khởi sắc nhất định nhưng hậu quả mà nó gây ra cho nền kinh tế là vô cùng trầm trọng, những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp chính là người lao động. Tuy đã có nhiều chính sách để hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động và nhưng những hậu quả do dịch bệnh gây ra vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất và đời sống của họ. 

     Mới đây, trong phiên họp chiều ngày 24 tháng 9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/2021/NQ-CP quy định về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

     Theo đó, Chính phủ quyết định dành 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động một lần bằng tiền; người sử dụng lao động thì được giảm mức đóng. Cả hai chính sách này đều chưa được quy định trong Luật Việc làm năm 2013, do đó, việc điều chỉnh chính sách này thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116

2. Đối tượng và điều kiện được hưởng 

     Nghị quyết 116/2021/NQ-CP có hai chế độ bao gồm hỗ trợ tiền mặt cho người lao động và giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong đó, vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất của người dân là đối tượng được hỗ trợ tiền mặt. Điểm a Điều 1 Mục II Nghị quyết có quy định như sau:

1. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng áp dụng:

– Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

– Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

      Như vậy có hai đối tượng chính được hưởng gói hỗ trợ này bao gồm:

2.1. Đối với người lao động đang tham gia tại đơn vị 

     Theo quy định trên thì đối tượng đầu tiên được hưởng gói trợ cấp này là những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Đồng thời theo hướng dẫn của Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị mà thuộc những trường hợp sau sẽ không được nhận trợ cấp:

 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2.2. Đối với người lao động đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp 

     Đối tượng thứ hai có thể đăng ký thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116 là người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

   Như vậy đối tượng người lao động đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp cần đáp ứng hai điều kiện:

 • Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021
 • Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm.

       Ví dụ: người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 40 tháng thì khi hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian được tính hưởng là 3 tháng trợ cấp thất nghiệp tương ứng thời gian đóng 36 tháng, còn 4 tháng lẻ còn lại sẽ được bảo lưu. Như vậy, nếu người lao động có đăng ký hưởng trợ cấp thì vẫn còn 4 tháng được bảo lưu nên sẽ đủ điều kiện nhận gói hỗ trợ. 

Tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116

3. Mức hỗ trợ cho người lao động 

     Người lao động thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp sẽ được hỗ trợ tùy thuộc thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể như sau:

 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Cách đăng ký thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116

4. Trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116

     Theo hướng dẫn của Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì có rất nhiều cách thức để người lao động có thể đăng ký thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116, dưới đây Luật Toàn Quốc sẽ đưa ra hướng giải quyết cho người dân. 

4.1. Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở công ty 

     Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

      Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

       Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

     Như vậy đối với trường hợp này, người lao động sẽ không cần tự mình nộp hồ sơ mà việc đăng ký sẽ được thực hiện thông qua việc lập danh sách của công ty, đơn vị. 

4.2. Đối với người lao động đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp

     Trong trường hợp này, người lao động có thể nộp hồ sơ theo cách thức sau:

     Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021. Ngoài mẫu số 04, người lao động có thể nộp thêm bản sao sổ bảo hiểm thất nghiệp và bản sao căn cước công dân / chứng minh nhân dân để cơ quan bảo hiểm xã hội đối chiếu thông tin. 

     Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

4.3. Cách thức nộp hồ sơ

 • Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).
 • Thông qua dịch vụ bưu chính.
 •  Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

     Dưới đây, Luật Toàn Quốc sẽ hướng dẫn cho người lao động cách thức đăng ký trực tuyến

 • Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin dịch vụ công hoặc ứng dụng VssID
 • Bước 2: Đăng nhập tài khoản
 • Tài khoản trên Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chính là tài khoản đăng nhập ứng dụng VssID của bạn.
 • Bước 3: Bấm vào “Kê khai hồ sơ”.
 • Bước 4: Chọn sang trang 2.
 • Bước 5: Bấm vào phần kê khai của “Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” 
 • Bước 6: Điền đầy đủ thông tin, chọn hình thức nhận hỗ trợ là “Tài khoản cá nhân của người đề nghị” và điền thông tin tài khoản nếu muốn nhận tiền qua tài khoản. 
 • Bước 7: Nhập mã kiểm tra và bấm “Xác nhận” là đã hoàn tất thủ tục.

     Tương tự như vậy, người sử dụng lao động cũng có thể dễ dàng thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116 qua hình thức trực tuyến. 

Thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116

 

5. Hỏi đáp về thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116

Câu hỏi 1: Có được nhận cả hai khoản hỗ trợ theo nghị quyết 68 và nghị quyết 116 không?

     Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 là hai chế độ và hai gói hỗ trợ khác nhau. Theo đó, đối tượng chủ yếu của nghị quyết 68 là người lao động tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lượng từ 15 ngày liên tục, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; ngừng việc từ 14 ngày trở lên; lao động tự do.

     Trong khi đó đối tượng của nghị quyết 116 lại là người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động.

     Vì vậy nếu đáp ứng điều kiện thì người lao động vẫn có thể hưởng trợ cấp từ cả hai gói hỗ trợ này. 

Câu hỏi 2: Sau bao lâu người lao động sẽ nhận được tiền trợ cấp?

     Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi điểm mới về thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp nghị quyết 116 tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh