Thủ tục khiếu nại nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

Khiếu nại về nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về quyết định hoặc thông báo từ chối tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu,.....

KHIẾU NẠI NHÃN HIỆU

Câu hỏi của bạn:

        Chào Luật sư, tôi đang gặp vướng mắc về đăng ký nhãn hiệu rất mong được sự tư vấn. Cụ thể, tôi có đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ nhưng bị từ chối chấp nhận đơn do không đáp ứng điều kiện tại giai đoạn thẩm định hình thức. Tuy nhiên khi xem xét kĩ lại đơn của mình với các quy định của pháp luật thì tôi thấy rằng đơn của mình vẫn có khả năng đáp ứng điều kiện bảo hộ. Vì vậy, tôi đang muốn khiếu nại với việc từ chối đơn của Cục Sở hữu trí tuệ trong trường hợp trên. Rất mong Luật sư có thể tư vấn thêm về thủ tục này. Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi về khiếu nại nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về khiếu nại nhãn hiệu cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Khiếu nại nhãn hiệu là gì? 

     Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp luật quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

   Trường hợp được khiếu nại về nhãn hiệu:  Là các quyết định, thông báo chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ về từng thủ tục trong quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu, bao gồm các quyết định, thông báo sau đây:

 • Thông báo từ chối tiếp nhận đơn 
 • Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ 
 • Quyết định từ chối chấp nhận đơn 
 • Thông báo chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn/chuyển đổi đơn/thay đổi chủ đơn/rút đơn 
 • Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ tương ứng có thể bị hủy bỏ hiệu lực theo quy định
 • Quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế
 • Quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế , trừ trường hợp đăng ký quốc tế tương ứng có thể bị hủy bỏ hiệu lực theo quy định
 • Quyết định cấp phó bản văn bằng bảo hộ, quyết định cấp lại văn bằng bảo hộ
 • Quyết định từ chối cấp phó bản văn bằng bảo hộ, quyết định từ chối cấp lại văn bằng bảo hộ 
 • Thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ
 • Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ 
 • Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ
 • Quyết định chấm dứt/hủy bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ, thông báo từ chối chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
 • Quyết định, thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu 
 • Các quyết định, thông báo khác chứa nội dung của quyết định hành chính.

   Với vấn đề của bạn ở trên thì thuộc trường hợp bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu. Đây cũng là một trong các trường hợp được phép khiếu nại theo quy định.

2. Quy định chung về khiếu nại nhãn hiệu

     Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về khiếu nại nhãn hiệu, Công ty Luật Toàn Quốc xin cung cấp những quy định chung về khiếu nại nhãn hiệu như sau:

  2.1.  Quyền khiếu nại

     Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu do cơ quan quản lý nhà nước về nhãn hiệu ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về nhãn hiệu hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

  2.2.  Thời hiệu khiếu nại nhãn hiệu

 • Khiếu nại nhãn hiệu lần đầu được thực hiện trong vòng 90 ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Khiếu nại nhãn hiệu lần thứ hai là 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

  2.3. Trình tự khiếu nại nhãn hiệu

 • Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại của cấp trực tiếp ra quyết định hoặc thông báo liên quan đến nhãn hiệu (khiếu nại lần thứ nhất) mà khiếu nại không được giải quyết hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan này thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (khiếu nại lần thứ hai) hoặc khởi kiện tại toà án.
 • Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khởi kiện tại toà án.

  2.4.  Hồ sơ khiếu nại nhãn hiệu

      Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng đơn khiếu nại, trong đó phải nêu rõ họ và tên, địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan

3. Trình tự thủ tục khiếu nại nhãn hiệu

     Trong trường hợp không đồng ý với quyết định/thông báo giải quyết thủ tục liên quan đến nhãn hiệu, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự thủ tục luật định, cụ thể như sau:

     Bước 1: Nộp đơn khiếu nại nhãn hiệu

   Để thực hiện khiếu nại nhãn hiệu, người khiếu nại cần nắm rõ các quy định về nơi nộp đơn khiếu nại, hồ sơ cần có để thực hiện việc khiếu nại như sau:

    – Cách thức thực hiện

 • Nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ và các Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng.
 • Nộp hồ sơ Qua dịch vụ bưu chính

    – Thành phần, số lượng hồ sơ

    + Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

 • Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
 • Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại;                     
 • Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ; 
 • Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai);
 • Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

    + Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

     Bước 2: Giải quyết đơn khiếu nại nhãn hiệu

     Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của người khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

    – Thụ lý đơn khiếu nại

   Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải kiểm tra đơn theo các yêu cầu về hình thức và ra thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đơn khiếu nại có được thụ lý hay không, trong đó ghi nhận ngày thụ lý đơn hoặc nêu rõ lý do không thụ lý đơn.

    Đơn khiếu nại không được thụ lý nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Người khiếu nại không có quyền khiếu nại;
 • Đơn khiếu nại nộp ngoài thời hiệu quy định;
 • Đơn khiếu nại không đáp ứng các yêu cầu quy định về:
 •   Người có quyền khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và người giải quyết khiếu nại
 •   Đơn khiếu nại

     – Công việc của bên liên quan

 • Đối với những đơn khiếu nại đã thụ lý, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo bằng văn bản về nội dung khiếu nại cho người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp (“bên liên quan”) và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó có ý kiến.
 • Bên liên quan có quyền cung cấp thông tin, chứng cứ chứng minh cho lý lẽ của mình trong thời hạn nêu trên, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm xem xét các thông tin, chứng cứ đó khi giải quyết khiếu nại.
 • Nếu kết thúc thời hạn nêu trên mà bên liên quan không có ý kiến thì khiếu nại sẽ được giải quyết trên cơ sở ý kiến của người khiếu nại.

      – Ra Quyết định giải quyết khiếu nại nhãn hiệu

 • Căn cứ vào lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
 • Trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo cho người khiếu nại và bên liên quan về những lập luận và chứng cứ của bên kia được sử dụng để giải quyết khiếu nại cũng như kết luận giải quyết khiếu nại.
 • Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

      – Công bố quyết định giải quyết khiếu nại nhãn hiệu

     Quyết định giải quyết khiếu nại nhãn hiệu phải được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

    4. Hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại nhãn hiệu

 • Quyết định, thông báo bị khiếu nại vẫn có hiệu lực trong thời gian giải quyết khiếu nại, trừ trường hợp bị tạm đình chỉ thi hành theo quyết định bằng văn bản của người giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 35 của Luật Khiếu nại
 • Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thi hành ngay quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật:
 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có hiệu lực pháp luật sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực pháp luật sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.
 • Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo cho Cục Sở hữu trí tuệ về việc thụ lý đơn khiếu nại lần hai trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thụ lý đơn. Trong trường hợp này, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ không có hiệu lực pháp luật. Quyết định, thông báo bị khiếu nại tiếp tục có hiệu lực cho đến khi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật.
 • Người khiếu nại lần hai có trách nhiệm thông báo ngay cho Cục Sở hữu trí tuệ về việc nộp đơn khiếu nại đó.

    Kết luận: Như vậy, trong trường hợp của bạn nếu cảm thấy quyết định của Cục Sở hữu tri tuệ về việc từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu là không hợp lý thì bạn có thể thực hiện khiếu nại tới Cục sở hữu trí tuệ. Theo đó, bạn cần lưu ý về thời hiệu để gửi khiếu nại, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo như chúng tôi đã nêu ở trên. Nếu khiếu nại lần đầu không thành hoặc có kết quả không như ý muốn bạn có thể tiếp tục khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện ra Tòa án để giải quyết. Thực tế, việc khiếu nại thường không có kết quả do người nộp hồ sơ không nắm rõ quy định về khiếu nại cũng như không đánh giá đúng khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu ngay từ bước đăng ký. Vì vậy, bạn cũng có thể tham khảo thêm các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dưới đây:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về khiếu nại nhãn hiệu:

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian khiếu nại nhãn hiệu. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

 

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

 

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về khiếu nại nhãn hiệu như: Soạn hồ sơ, giấy tờ cho việc khiếu nại nhãn hiệu và thay mặt khách hàng thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Chuyên viên: Tiến Anh