Thủ tục khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thủ tục khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản...Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường...

KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Kiến thức của bạn:

     Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012
  • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Nội dung tư vấn:

       Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên.  Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản

  1. Hồ sơ gồm:

  • Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo tháng là tờ khai theo mẫu số 01/BVMT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
  1. Nộp hồ sơ:

      Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế hoặc qua hệ thống bưu chính

     Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

      Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  1. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

      Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

      Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

      Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

    >>>  Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

    >>>  Thủ tục khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

       Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: