Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử

Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử là....đăng ký kinh doanh trực tiếp tại Ủy ban nhân dân quận, huyện..... Hồ sơ đăng ký bao gồm ....

Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử

Câu hỏi của bạn:

Xin chào luật sư. Tôi đang có nhu cầu mở hộ kinh doanh. Xin hỏi tôi có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể qua mạng điện tử không và trình tự, thủ tục như thế nào, hồ sơ tôi cần chuẩn bị là gì. Xin cảm ơn luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

   Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử như sau:

Căn cứ pháp lý:

 Nội dung tư vấn:

    1. Hộ kinh doanh là gì? 

   Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. 

   Chủ thể thành lập hộ kinh doanh theo Quy định tại Khoản 1 Điều 66 nghị định 78/2015/NĐ-CP là cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ.

    2. Ai có quyền đăng ký hộ kinh doanh?

   Căn cứ Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh như sau:

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh:

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3.Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   Theo đó khi cá nhân, hộ gia đình mong muốn thực hiện kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận thì cần phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật.

   3. Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

   Theo đó để đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ như sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
  • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Nếu một nhóm người tham gia thành lập)
  • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
  • Giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh (Nếu cần)
  • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ.
  • Bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền

      Trong thời đại 4.0 hiện nay, tại một số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã có hệ thống dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử. Sau khi hồ sơ online được chấp nhận hợp lệ chủ hộ kinh doanh sẽ nộp hồ sơ bản giấy và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Do đó, nếu bạn thành lập hộ kinh doanh tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

4. Tình huống tham khảo về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử

Tôi đang có dự định thành lập hộ kinh doanh tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Mong luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục theo quy định

    Bạn thực hiện thủ tục thành lập hộ kinh doanh theo các bước sau:

    Bước 1: Lập tài khoản để đăng ký hộ kinh doanh online:

     Cá nhân, hộ gia đình lên phần mềm đăng ký kinh doanh cấp quận huyện của thành phố Hà Nội. Sau đó chọn mục đăng ký trên trang và điền đầy đủ thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của mình để được cấp tài khoản phục vụ cho việc đăng ký hộ kinh doanh qua mạng.

     Bước 2: Đăng nhập tài khoản để thực hiện đăng ký hộ kinh doanh online:

     Nhập đầy đủ các thông tin về hộ kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh bao gồm: tên hộ kinh doanh, địa chỉ hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn đăng ký, các thông tin về chủ hộ kinh doanh…theo nội dung khai trên giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

     Sau khi điền xong Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, người thực hiện đăng ký scan các thành phần còn lại của hồ sơ.

     Trong vòng 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện, quận sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ và có thể nộp bản giấy để tiến hành nhận kết quả.

       Bước 3: Nhận kết quả

     Sau khi hồ sơ online hợp lệ, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hợp pháp nộp hồ sơ bản giấy và nhân kết quả tại bộ phận một cửa UBND quận Cầu Giấy

     Kết luận: Tùy thuộc từng địa phương mà thủ tục đăng ký hộ kinh doanh có thể khác nhau về cách thức nộp hồ sơ. Tuy nhiên nhìn chung các hộ kinh doanh cá thể cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, sau đó nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND quận, huyện nơi hộ kinh doanh dự định đặt trụ sở.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục, hoặc các vấn đề khác liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử như: soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh, chuyển đổi loại hình hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp khác, thực hiện đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh,…

     Bài viết tham khảo:

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Vân Anh