Thủ tục công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân

Thủ tục công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân...công bố dựa trên kết quả tự đánh giá; công bố dựa trên chứng nhận của tổ chức, cá nhân....

Thủ tục công bố hợp quy

Câu hỏi của bạn về thủ tục công bố hợp quy:

     Kính gửi Luật sư!

     Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục và hồ sơ cần làm khi công bố hợp quy?

     Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục công bố hợp quy:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục công bố hợp quy, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục công bố hợp quy như sau:

1. Cơ sở pháp lý về công bố hợp quy:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục công bố hợp quy:

     Khi sản phẩm được chứng nhận có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với qui định trong quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. Những sản phẩm được chứng nhận sẽ có ưu thế cạnh tranh đối với những sản phẩm cùng loại nhưng chưa được chứng nhận. Vậy, công bố hợp quy là gì, thủ tục bao gồm bao nhiêu bước, hồ sơ chuẩn bị như thế nào?

2.1. Công bố hợp quy gì?

     Theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Điều 3: Giải thích từ ngữ

……………………………………………………………………

2. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

    Theo đó, Công bố hợp quy tức là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đồng thời, Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

    Đối tượng chứng nhận: là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy chuẩn kỹ thuật địa phương quy định. Những đối tượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Thủ tục công bố hợp quy

2.2. Trình tự công bố hợp quy:

    Trước khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân phải thực hiện chứng nhận sản phẩm của mình hợp quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

     Việc công bố hợp quy được thực hiện theo hai bước sau:

     Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp quy).

  • Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

     Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

     Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

  • Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

     Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

2.3. Hồ sơ công bố hợp quy:

   Hồ sơ công bố hợp quy được quy định tại Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN.

2.3.1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (tự nguyện):

   Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm: 

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2.CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN): Các thông tin kê khai trong bảng công bố hợp quy phải khớp với báo cáo tự đánh giá và các giấy tờ gửi kèm hồ sơ.

b) Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: 

  • Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax: Đối với thông tin cá nhân phải đúng như bản sao công chứng giấy tờ gửi kèm hồ sơ.
  • Tên sản phẩm, hàng hóa: Điền đúng thông tin sản phẩm, hàng hóa công bố hợp quy.
  • Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật: số hiệu mà doanh nghiệp tự đánh giá, số hiệu này đảm bảo nằm trong mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.
  • Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: Từ số hiệu quy chuẩn kỹ thuật , tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật như thế nào.
  • Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá. 

        Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.

2.3.2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

     Chứng nhận liên quan đến các vấn đề an toàn, vệ sinh, môi trường thường do các cơ quan quản lý hay các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện dưới dạng bắt buộc.

     Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm: 

  • Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN); 
  • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân: Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hóa sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

     Kết luận: Công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường là một việc làm quan trọng, có những trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải công bố hợp quy đối với một số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường. Tuy nhiên, trường hợp pháp luật không bắt buộc nhưng tổ chức, cá nhân tự mình công bố hợp quy nhằm mục đích nâng cao uy tín sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục công bố hợp quy, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.  

Chuyên viên: Huyền Trang