Quy định về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Người có yêu cầu phải nộp các loại giấy tờ sau: tờ khai tham gia bảo hiểm y tế ,...

THỦ TỤC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

Câu hỏi của bạn:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

Tôi có quê gốc ở Nam Định nhưng hiện tại đã nhập hộ khẩu ở Hà Nội, hai vợ chồng mới có một con gái, con sinh ngày 27 tháng 7 năm 2019. Đã hơn một tuổi nhưng hai vợ chồng tôi vẫn chưa làm thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay do cháu đang bị ốm và phải nhập viện nên hai vợ chồng muốn làm thẻ cho cháu thì phải đến cơ quan nào? Thủ tục cấp thẻ sẽ như thế nào ạ? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là gì và được quy định tại đâu?

     Tại Luật bảo hiểm y tế quy định, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

     Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bổ sung 2014) thì trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm đối tượng hưởng bảo hiểm y tế do Ngân sách Nhà nước đóng. Như vậy có thể hiểu thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được Nhà nước cấp miễn phí cho bất kì trẻ em nào dưới 6 tuổi. 

      Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ngoài việc được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014 thì còn được hướng dẫn cụ thể trong Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

    Người có yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi phải nộp các loại giấy tờ sau:

  • Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.
  • Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

     Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

     Cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi nộp 01 bộ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

     Trong trường hợp, cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thủ tục hành chính không có điều kiện trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

     Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện theo trình tự các bước như sau:

a. Tiếp nhận hồ sơ

     Công chức tư pháp – hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trên cơ sở danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp được niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc hướng dẫn phải chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

     Lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định.

b. Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

    Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm cung cấp danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Ngay sau khi nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đã nhận được. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã tại Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Tùy điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương có thể lựa chọn việc chuyển trả thẻ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân cấp xã bằng các hình thức khác phù hợp.

    Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

c. Thời gian giải quyết

     Thời hạn thực hiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

      KẾT LUẬN: Để thực hiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, bạn cần chuẩn bị hồ sơ và nộp về UBND cấp xã nơi đang sinh sống để được giải quyết quyền lợi. Bạn cần chú ý chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ để tránh mất thời gian trong quá trình giải quyết vụ việc. 


Chuyển bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

     Con tôi hiện nay đã 4 tuổi và đã được cấp thẻ BHYT cho trẻ em tại Hải Dương nhưng hiện tại gia đình tôi đã chuyển ra Hà Nội và nhập khẩu tại Hà Nội. Tôi muốn cấp lại thẻ BHYT cho cháu tại Hà Nội thì bây giờ tôi có phải về nơi cũ cắt thẻ sau đó mang giấy tờ đến nơi mới để làm thẻ mới không? Tôi phải làm thủ tục gì để đăng ký lại thẻ cho cháu.

      Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

     Theo quy định tại Điều 1 Công văn số 2745/BHXH-BT ngày 23/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT thì:

1. Đối tượng đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi có phát sinh tăng đối tượng do chuyển địa bàn khác đến hoặc do chuyển đối tượng tham gia BHYT.

1.1. BHXH cấp tỉnh/huyện nơi thực hiện phát sinh tăng đối tượng tham gia BHYT: Xác định đối tượng tham gia BHYT theo thứ tự ưu tiên và quyền lợi hưởng theo quy định để thực hiện thu, cấp thẻ BHYT, trường hợp đối tượng tham gia có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì thực hiện giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT đã cấp (thẻ BHYT cũ) và cấp thẻ BHYT mới.

1.2. BHXH cấp tỉnh/ huyện nơi quản lý thu và cấp thẻ BHYT cũ

a) Hằng tháng, cán bộ chuyên quản tổng hợp Danh sách báo giảm người tham gia có thẻ BHYT giảm giá trị sử dụng (Mẫu số 03-GT) theo từng đơn vị quản lý đối tượng trên hệ thống phần mềm TST.

b) Gửi Mẫu 03-GT đến đơn vị sử dụng lao động để làm căn cứ lập phát sinh giảm lao động theo Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS), ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam gửi cơ quan BHXH thực hiện giảm đối tượng và số tiền đóng BHYT theo quy định.

c) Gửi Mẫu 03-GT đến Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) để làm căn cứ thực hiện thủ tục dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và thông báo cho cơ quan BHXH phát sinh giảm theo quy định.

d) Gửi Mẫu 03-GT đến UBND xã, cơ quan quản lý đối tượng (Bảo trợ xã hội…) để lập phát sinh giảm theo Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam gửi cơ quan BHXH.

e) Gửi Mẫu 03-GT đến Đại lý thu, Trường học để lập phát sinh giảm theo Mẫu D03-TS và thông báo đến người tham gia làm thủ tục hoàn trả theo quy định.

     Như vậy, trong trường hợp này bạn không cần quay lại Hải Dương để cắt thẻ, mà chỉ cần đến UBND cấp xã nơi bạn đang sinh sống để đề nghị cấp thẻ, UBND xã sẽ có trách nhiệm lập danh sách báo tăng và đề nghị cấp thẻ BHYT cho bạn với cơ quan BHXH nơi chuyển đến. 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về viết thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về viết đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất như: thủ tục, các loại giấy tờ cần chuẩn bị, có trường hợp nào ngoại lệ hay không… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về viết đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi như: nộp hồ sơ xin cấp thẻ bảo hiểm y tế, nộp hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu...

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh