Thủ tục cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá: thẩm quyền cấp : Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất ....

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

 Nội dung tư vấn

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

 • Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

     Điều 18 Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có đăng ký ngành nghề sản xuất sản phẩm thuốc lá.
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có) và dự kiến sản lượng sản xuất kinh doanh của 05 năm tiếp theo (trong đó nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm thuốc lá quy đổi ra bao 20 điếu).
 • Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá (năng lực từng công đoạn quy đổi ra bao 20 điếu tính theo 03 ca/ngày).
 • Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị.
 • Hợp đồng gia công chế biến sợi, hợp đồng dịch vụ kiểm tra chất lượng (nếu có).
 • Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.
 • Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp.
 • Bản sao công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá.
 • Bản sao hồ sơ chứng minh đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá.
Thủ tục cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

3. Thủ tục cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

a. Trình tự cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

 • Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho Bộ Công Thương;
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét và cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

     *Lưu ý ‎: Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá được lập thành 04 bản: 02 bản lưu tại Bộ Công Thương, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp, 01 bản gửi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

b. Thời hạn của giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

     Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, doanh nghiệp sản xuất thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá trong trường hợp tiếp tục sản xuất.

     Một số bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về Thủ tục cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.