Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng để nhận trợ cấp thất nghiệp

Cá nhân là người lao động bị mất việc làm. Nghe nói đến thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng... Hỏi luật sư tư vấn rõ về thông báo này...

Câu hỏi của bạn:      

     Thưa luật sư, tôi đã làm hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong quá trình đăng ký tôi có được nghe đến việc tôi phải thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng. Vậy, luật sư cho tôi hỏi những quy định cụ thể về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng với ạ. Cảm ơn luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

Cơ sở pháp lý

1. Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng là gì?

     Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp; ngoài việc đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 49 Luật Việc làm 2013; thì hàng tháng, người lao động phải lên trung tâm dịch vụ việc làm nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm theo điều 52 Luật Việc làm 2013:

     Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

   Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Có thể thấy, trợ cấp thất nghiệp là chiếc phao cứu sinh giúp đỡ người lao động đang gặp khó khăn về việc làm nhưng không phải ở không không đi làm cũng được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng được đặt ra nhằm hạn chế việc lợi dụng sự giúp đỡ từ bảo hiểm thất nghiệp, buộc người lao động phải tìm kiếm việc làm trong khoảng thời gian thất nghiệp và lấy đó làm căn cứ để xem xét người lao động có tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không.

2. Thời gian thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

     Căn cứ vào khoản 4 Điều 10 Thông tư 28/2015/NĐ-CP

     Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Theo đó, bạn phải thực hiện thông báo tình hình tìm kiếm việc làm theo đúng thời gian như trên.

3. Trường hợp được miễn thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

     Theo quy định hiện hành, có 05 trường hợp người lao động không phải thông báo tình hình việc làm hằng tháng vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể:

 • Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên.
 • Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày.
 • Nghỉ hưởng chế độ thai sản.
 • Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

4. Tải mẫu thông báo tìm việc làm hàng tháng

Mẫu số 16

 Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

 

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………………….

Tên tôi là: ………………………………sinh ngày …………. / ………… /………

Số chứng minh nhân dân: ………………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:……………………………

Chỗ ở hiện nay:..……………………………………………

Số điện thoại :………………………………………………………..

Theo Quyết định số……… ngày………/……../……… tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp……………….tháng, kể từ ngày……./……/….. đến ngày……/……../………………. tại

tỉnh/thành phố…………………………….

Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

 • Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).………………………………………………………
 • Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).………..………………………………………

(…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả…………………………………………………………..

Tình trạng việc làm hiện nay:

 • Không có việc làm
 • Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm) …………………………………………………………………..

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………….

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

 >>> Tải mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

5. Hướng dẫn điền mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

(1) Ghi rõ tháng bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ bao nhiêu theo đúng thực tế.

(2) Ghi rõ tên trung tâm dịch vụ việc làm mà bạn đang hưởng BHTN

(3) Ghi rõ đầy đủ thông tin cá nhân mà mẫu yêu cầu: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp, số điện thoại, nơi ở thường trú,….

(4) Ghi rõ thông tin quyết định. Bạn có thể điền theo thông tin quyết định hưởng BHTN mà trung tâm dịch vụ việc làm đã gửi cho bạn khi bạn nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(5) Ghi rõ theo thông tin các đơn vị bạn gửi thông tin xin việc của bạn nếu có.

(6) Tùy theo từng thông tin của cá nhân bạn để tích vào các mà mẫu phiếu yêu cầu.

         

6. Tình huống tham khảo      

     Thưa luật sư, nếu tháng đầu tiên nhận trợ cấp nhưng em chưa làm thông báo tìm kiếm việc làm thì có làm sao không ạ? Cảm ơn luật sư.

     Theo quy định tại Điều 53 Luật việc làm 2013:

 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.
 •  Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 

     Vì vậy, thông báo tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là công việc bắt buộc của người lao động. Nếu bạn không đến thông báo việc làm thì sẽ tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó. Sang tháng trợ cấp tiếp theo, nếu bạn thực hiện thông báo về tìm kiếm việc làm đầy đủ thì sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

7. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1:       

     Nộp thông báo về việc xin việc làm hàng tháng ở cơ quan nào?

     Người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm đang giải quyết hồ sơ thất nghiệp của người lao động (tức là nơi người lao động nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp) để thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm. Người lao động sẽ được giải quyết và tiếp nhận thông báo là 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Câu hỏi 2:       

     Khai báo việc làm khi Trung tâm dịch vụ việc làm tạm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 như thế nào?

     Theo thông báo của phía trung tâm dịch vụ việc làm thì người lao động có thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian Trung tâm dịch vụ việc làm tạm thời đóng cửa do chỉ thị giãn cách thì bạn vẫn điền đầy đủ thông tin vào (mẫu số 16) và gửi tờ thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo đường bưu điện bằng thư bảo đảm đến một trong các địa điểm nêu tại mục I. Sau đó,Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ gửi thông báo về cho bạn ngay khi Trung tâm dịch vụ việc làm được trở lại hoạt động bình thường theo đúng chỉ thị của chính quyền địa phương.

      Trên đây là ý kiến tư vấn của luật Toàn Quốc về vấn đề thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng, để hiểu rõ thêm về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, quy trình thủ tục thông báo tìm việc làm hưởng trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin địa chỉ dưới đây.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu thông báo tìm việc làm hàng tháng hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ đến tổng đài 19006500. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn.