Thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội là bao lâu?

Thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội là bao lâu: Căn cứ theo điều 61 Luật bảo hiểm xã hội quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc...

THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Câu hỏi của bạn:

   Thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội là bao lâu?

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Quyết định 595/2017/NĐ-CP Hướng dẫn quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
  • Luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Quyết định 636/2016 trình tự thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội

Nội dung tư vấn :

    Tư vấn về thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội 

   1. Quy định pháp luật về thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội.

  Căn cứ theo điều 61 Luật bảo hiểm xã hội quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

   Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

   Và căn cứ theo điều 78 Luật bảo hiểm xã hội quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

   Điều 78. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu

“1. Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 77 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

2. Việc tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật này.”

   Căn cứ vào quy định này thì sổ bảo hiểm xã hội sẽ không có thời hạn. Nếu sau quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà bạn không tham gia đóng nữa, sau đó làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội tại công ty, chưa làm thủ tục chốt sổ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì trong trường hợp này thì quãng thời gian bạn đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ được bảo lưu theo như quy định.

thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội

Thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội

  2. Khi nào thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội hết hạn.

   Việc bảo hiểm xã hội hết hạn hay là nói cách khác là hủy sổ bảo hiểm xã hội, trong trường hợp này khi bạn không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nữa, và làm thủ tục hưởng hủy sổ bảo hiểm xã hội.

   Trong trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ không dẫn đến việc hủy sổ hay nói cách khác thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội vẫn còn.

   Căn cứ theo quyết định 636/2016 quy định về trình tự thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

   Điều 5. Quy định về số hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và sổ BHXH:

“1. Số hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần, chế độ TNLĐ, BNN, chế độ tử tuất là số sổ BHXH hoặc số sổ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng (nếu không thuộc diện phải cấp sổ BHXH theo quy định).

2.Sổ BHXH (bao gồm tờ bìa và các trang tờ rời) sau khi đã giải quyết hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, BHXH một lần được lưu trữ tại cơ quan BHXH theo quy định.”

   Vậy khi người lao động làm thủ tục giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì sổ bảo hiểm xã hội được lưu trữ tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động làm thủ tục hưởng. Cụ thể căn cứ theo một số khoản trong điều 28 quyết định 636/2016 quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong bảo hiểm xã hội một lần:

“1.4.2. Trả người lao động 01 bộ hồ sơ, gồm: Quyết định hưởng BHXH một lần kèm theo Bản quá trình đóng BHXH và Quyết định Điều chỉnh, hủy quyết định hưởng BHXH một lần (nếu có), sổ BHXH cấp lại trong trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN nhưng chưa hưởng;

2.2. Thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần, gồm: Lập bản quá trình đóng BHXH theo mẫu số 04-HSB và xét duyệt BHXH một lần; trình Giám đốc ra quyết định hưởng BHXH một lần theo mẫu số 07B-HSB; xác nhận vào sổ BHXH theo quy định về nội dung đã hưởng BHXH một lần.

Khi giải quyết hưởng BHXH một lần phải kiểm tra, đối chiếu các yếu tố về nhân thân, số sổ BHXH, dữ liệu về quá trình đóng BHXH của người lao động đảm bảo không giải quyết hưởng trùng.

Trong khi giải quyết nếu phát hiện hồ sơ giả, hồ sơ có dấu hiệu gian lận thì báo cáo Giám đốc để có biện pháp xử lý kịp thời.

2.3. Chuyển hồ sơ hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điểm 1.4 Khoản 1 Điều này cho Tổ tiếp nhận và Quản lý hồ sơ; đối với trường hợp người hưởng BHXH một lần mà có thời gian đóng BHTN nhưng chưa hưởng BHTN thì chuyển hồ sơ cho Tổ Thu – Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra.

3. Tổ Thu – Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra:

3.1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị Điều chỉnh liên quan đến thông tin trên sổ BHXH để Điều chỉnh và chuyển hồ sơ đến Tổ Thực hiện chính sách BHXH;

3.2. Tiếp nhận hồ sơ hưởng BHXH một lần của người có thời gian đóng BHTN nhưng chưa hưởng để cấp lại sổ BHXH và chuyển cho Tổ Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết và chi trả BHXH một lần: Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

   Vậy khi người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì sổ bảo hiểm xã hội sẽ được cơ quan bảo hiểm giữ lại lưu trữ chứ không dẫn đến hủy sổ bảo hiểm xã hội.

Hỏi đáp về thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội như sau:

Câu hỏi 1: Tôi đã đi làm ở công ty cũ từ tháng 3/2015 đến 6/2016 tôi có tham gia bảo hiểm ở công ty nhưng sau đó tôi nghỉ việc ở công ty cũ từ tháng 7/2016 đến nay nhưng tôi chưa lấy sổ bảo hiểm xã hội và hiện nay tôi có tham gia bhxh ở công ty mới thì thời gian tôi tham gia ở công ty cũ này có bị hết thời hạn không hoặc tôi có được cộng dồn với thời gian tham gia bhxh hiện nay không? Tôi cảm ơn!

   Thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty cũ không bị mất đi hoặc hết thời hạn sử dụng, hiện nay sổ bảo hiểm xã hội của bạn có thể được gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thành phố chứ công ty không giữ sổ bảo hiểm xã hội của bạn.

     Bạn cần liên lạc với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thành phố tại nơi ngày trước công ty của bạn đóng bảo hiểm ở cấp quận huyện nào để làm căn cứ xác định. Sau khi bạn liên lạc được thì bạn nên làm thủ tục là gộp sổ bảo hiểm xã hội để cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước đây của bạn với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo