Thời hạn khiếu nại trong tranh chấp thương mại

Thời hạn khiếu nại trong tranh chấp thương mại...nếu như hai bên không có thỏa thuận về thời hạn khiếu nại thì mới áp dụng thời hạn khiếu nại là 6 tháng...

 

THỜI HẠN KHIẾU NẠI TRONG TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

 

 

Câu hỏi của bạn:

 

      Tháng 11/2015,công ty chúng tôi ký hợp đồng bán tôm khô cho công ty TMHH A. Theo đó, có các điều khoản liên quan đến việc giao hàng như sau: công ty TNHH A chỉ nhận hàng khi chúng tôi giao đúng sô lượng và chất lượng theo thỏa thuận. sau 10 ngày kể từ ngày nhận hàng, công ty TNHH A không được quyền đổi trả hàng hoặc có khiếu nại gì liên quan đến chất lượng hàng.
Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ 93 tôm khô cho công ty TNHH A đã kí vào biên bản giao hàng hóa. Tuy nhiên, 1 tháng sau khi nhận hàng, công ty TNHH A lại gửi cho công ty chúng tôi một công văn để khiếu nại về chất lượng tôm khô, cụ thể là tôm khô đã bị ẩm mốc, không đủ tiêu chuẩn, yêu cầu thay đổi lô hàng mới. Vì công ty TNHH A cho rằng, thời hiệu khiếu nại theo quy định của luật là 6 tháng. Nếu công ty chúng tôi không đổi lô hàng mới thì công ty TNHH A sẽ không thanh toán phần tiền còn lại của hợp đồng cho chúng tôi.
Trong trường hợp này, công ty chúng tôi có thể khởi kiện yêu cầu công ty TNHH A thanh toán phần tiền còn lại theo hợp đồng không?

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp luật

Nội dung tư vấn:

     Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại quy định như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

      1.      Thời hiệu khiếu nại:

      Căn cứ Điều 318 Luật Thương Mại 2005 quy định về Thời hiệu khiếu nại:

      “ Trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 237 của Luật này, thời hạn khiếu nại do các bên thỏa thuận, nếu các bên không có thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại được quy định như sau:

      1.      Ba tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về số lượng hàng hóa;

      2.      Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hóa; trong trường hợp hàng hóa có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành;

      3.      Chín tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác.”

 

       Trong trường hợp này bên công ty A và công ty bạn đã ký kết hợp đồng và điều khoản về khiếu nại đã được quy định rõ trong hợp đồng: “ Sau 10 ngày kể từ ngày nhận hàng, công ty TNHH A không được quyền đổi trả hàng hoặc có khiều nại gì liên quan đến chất lượng hàng.”

       Do đó, nếu như hai bên không có thỏa thuận về thời hạn khiếu nại thì mới áp dụng thời hạn khiếu nại là 6 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 318 LTM 2005.

thời hạn khiếu nại

Thời hạn khiếu nại

       2.      Thời hiệu khởi kiện:

      Căn cứ vào Điều 319 LTM 2005 quy định về thời hiệu khởi kiện:

       “ Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật này.”

        Như vậy, nếu bên A không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng hai bên đã ký kết thì công ty bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật

        Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

        >>> Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại được quy định như thế nào?

        >>> Cách xác định địa điểm giao hàng nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận

         Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: