Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại được quy định như thế nào?

Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại được quy định như thế nào?...các bên chủ thể phải tuân thủ các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng,...

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG THƯƠNG MẠI

 

Kiến thức của bạn:

     Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa không có đặc thù riêng so với giao kết hợp đồng dân sự. Vì vậy, khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, các bên chủ thể phải tuân thủ các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng, thủ tục giao kết hợp đồng, xác định thời điểm hợp đồng giao kết hợp đồng theo quy định tại BLDS 2015

    Khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…8. Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận.

 1. Thủ tục giao kết hợp đồng.

       Thủ tục giao kết hợp đồng bao gồm: đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận để nghị giao kết hợp đồng

       1.1 Đề nghị giao kết hợp đồng

      Đề  nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể. Như vậy, một đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Có nội dung chủ yếu của loại hợp đồng dự định giao kết
 • Gửi cho một hoặc một số chủ thể xác định;
 • Thể hiện sự mong muốn ràng buộc quyền, nghĩa vụ nếu bên kia chấp nhận trong thời hạn xác định ;
 • Hình thực phù hợp với quy định của pháp luật

      1.2 Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

      Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Do đó, một chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

 • Thể hiện sự chấp nhận vô điều kiện các nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng;
 • Được gửi đến bên đề nghị hợp đồng trong thời hạn có hiệu lực của đề nghị giao kết hợp đồng
 • Hình thức thích hợp với ý chí của các bên và phù hợp với quy định của pháp luật
giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

                       giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

 1. Thời điểm giao kết hợp đồng

    Thời điểm giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa được áp dụng quy định chung về thời điểm giao kết hợp đồng tại Điều 400 BLDS 2015:

 • Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết
 • Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.
 • Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.
 • Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

     Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng được xác định theo khoản 3 Điều này.

       Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

       >>>>  Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại được quy định như thế nào?

        Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: