Thành lập trung tâm trọng tài theo quy định pháp luật

Thành lập trung tâm trọng tài theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thành lập trung tâm trọng tài2 Thành lập trung tâm trọng tài3 Nội dung tư vấn: Thành lập trung tâm trọng tài3.1 1. Điều kiện thành lập trung tâm trọng tài3.1.1 2. Đăng ký hoạt động […]

Thành lập trung tâm trọng tài theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

Thành lập trung tâm trọng tài

Kiến thức cho bạn

Thành lập trung tâm trọng tài

Kiến thức của Luật sư

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn: Thành lập trung tâm trọng tài

     Luật trọng tài thương mại quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm trọng tài thương mại và việc công bố, đăng ký thành lập trung tâm trọng tài tại các điều 24, 25, 26. Nội dung cụ thể như sau:

1. Điều kiện thành lập trung tâm trọng tài

Điều 24 luật trọng tài thương mại quy định việc thành lập trung tâm trọng tài phải đáp ứng điều kiện:

 • Khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật này đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.

Việc thành lập trung tâm trọng tài thương mại được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 điều 24 luật trọng tài thương mại theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thành lập trung tâm trọng tài, gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập;
 • Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;
 • Danh sách các sáng lập viên và các giấy tờ kèm theo chứng minh những người này có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Luật này

Nơi nộp hồ sơ: Bộ tư pháp

Bước 2: Nhận kết quả

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của Trung tâm trọng tài; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thành lập trung tâm trọng tài

Thành lập trung tâm trọng tài

2. Đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở. Hết thời hạn này nếu Trung tâm trọng tài không đăng ký thì giấy phép không còn giá trị. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động của trung tâm trọng tài thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động;
 • Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 
 • Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở hoạt động của Trung tâm trọng tài. 

Bộ hồ sơ nộp tại Sở Tư pháp nơi trung tâm trọng tài đặt trụ sở.

Bước 2: Sở Tư pháp thực hiện các công việc 

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài, Sở Tư pháp gửi 01 bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Bộ Tư pháp. 

Bước 3: Sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm trọng tài thực hiện việc công bố thành lập theo quy định tại Điều 26 Luật Trọng tài thương mại và khắc con dấu theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm trọng tài được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

3. Công bố thành lập trung tâm trọng tài

Điều 26 luật trọng tài thương mại 2010 quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm trọng tài phải đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở của Trung tâm trọng tài;
 • Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm trọng tài;
 • Số Giấy đăng ký hoạt động, cơ quan cấp, ngày, tháng, năm cấp;
 • Thời điểm bắt đầu hoạt động của Trung tâm trọng tài.

Trung tâm trọng tài phải niêm yết tại trụ sở những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Thành lập trung tâm trọng tài theo quy định pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.