Thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH 1 thành viên...Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng...

CÔNG TY ĐƯỢC TÁCH LÀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Kiến thức của Luật sư:

     Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Kiến thức của bạn:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Theo quy định tại Điều 193 của Luật doanh nghiệp 2014 công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách.

  1. Công ty bị tách

       Chủ sở hữu công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

     Trường hợp công ty bị tách có sự thay đổi tỷ lệ vốn góp, vốn điều lệ thì công ty bị tách tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

      Trường hợp công ty bị tách có sự thay đổi về thành viên công ty thì công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty

công ty được tách là công ty TNHH 1 thành viên

công ty được tách là công ty TNHH 1 thành viên

  1. Công ty được tách:

    Chủ sở hữu công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc và tiến hành đăng ksy doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

     Hồ sơ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở tách công ty:

  • Nghị quyết tách công ty
  • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách
  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên;
  • Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

    + Đối với thành viên là cá nhân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân; Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

    + Đối với thành viên là tổ chức trong nước: Quyết định thành lập, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức trong nước.

      Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

    >>> Thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

    >>> Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần

 Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo: