Thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ2 Câu hỏi của bạn về thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả:3 Câu trả lời của Luật […]

Thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ

Câu hỏi của bạn về thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả:

2.1 Thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả

    Điều 66 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017 thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả như sau:

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chi trả xong tiền bồi thường, Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả. Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan khác nhau gây thiệt hại, Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả phải có sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan đến việc gây thiệt hại.
 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả phải hoàn thành việc xác định những người thi hành công vụ gây thiệt hại, mức độ lỗi của người thi hành công vụ gây thiệt hại, trách nhiệm hoàn trả, mức hoàn trả của từng người và có văn bản kiến nghị Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường. Trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng tối đa là 30 ngày.
 • Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả, Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường thực hiện:
  • Ra quyết định hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
  • Ra quyết định hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại do mình quản lý trong hoạt động tố tụng hình sự và kiến nghị Thủ trưởng cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan ra quyết định hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại do cơ quan đó quản lý.

     Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ban hành quyết định hoàn trả và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định đó.

 • Quyết định hoàn trả phải được gửi tới người thi hành công vụ có nghĩa vụ hoàn trả, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thu tiền hoàn trả.
thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả

thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả

2.2 Quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả

Điều 67 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định về quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả như sau:

 • Quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Trong trường hợp quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả không phù hợp với quy định tại Điều 65 và Điều 66 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước kiến nghị Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại xem xét lại quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả.
 • Căn cứ vào quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả đã có hiệu lực pháp luật, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thu số tiền phải hoàn trả và nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 70 của Luật này.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.