Quy định về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Quy định về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TẠM ỨNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG2 Câu hỏi của bạn về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường:3 Câu trả lời của Luật sư […]

Quy định về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Đánh giá bài viết

TẠM ỨNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG

Câu hỏi của bạn về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Quy định về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường:

     Điều 44 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường như sau:

2.1 Theo đề nghị của người yêu cầu bồi thường quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 của Luật này, cơ quan giải quyết bồi thường tạm ứng kinh phí bồi thường đối với những thiệt hại sau đây:

  • Thiệt hại về tinh thần quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 27 của Luật này;
  • Thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh.

2.2 Trình tự, thủ tục tạm ứng kinh phí bồi thường được thực hiện như sau:

  • Ngay sau khi thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường có trách nhiệm xác định giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều này và đề xuất Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường việc tạm ứng kinh phí bồi thường và mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, nếu còn dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc tạm ứng kinh phí và chi trả cho người yêu cầu bồi thường.

     Trên cơ sở kinh phí đã tạm ứng để chi trả cho người yêu cầu bồi thường, cơ quan giải quyết bồi thường đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí đã tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường;

  • Trường hợp không còn đủ dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả cho người yêu cầu bồi thường.
tạm ứng kinh phí bồi thường

tạm ứng kinh phí bồi thường

2.3 Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường như sau:

  • Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường đã tạm ứng kinh phí cho người yêu cầu bồi thường, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị bổ sung kinh phí quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách nhiệm bổ sung kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường;
  • Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường có văn bản đề nghị tạm ứng kinh phí, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường.

2.4 Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường quyết định mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường nhưng không dưới 50% giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều này.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề tạm ứng kinh phí bồi thường quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.