Thẩm quyền kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Tôi muốn hỏi cơ quan nào có thẩm quyền kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàngể...căn cứ nào để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm,...

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Câu hỏi của bạn về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:

     Xin chào luật sư! Tôi muốn hỏi cơ quan nào có thẩm quyền kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể? Mong luật sư giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

1. Cơ sở pháp lý về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

2. Nội dung tư vấn về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

     Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên và định kỳ nhằm phát hiện các cơ sở, doanh nghiệp không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Theo đó, thẩm quyền kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định như sau:

2.1. Thẩm quyền kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

     Theo điều 4 thông tư 48/2015/TT-BYT, các cơ quan sau đây có thẩm quyền kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:

  • Cục An toàn thực phẩm thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước.
  • S Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phm các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tnh.
  • Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện), Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.
  • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn (sau đây gọi chung là cấp xã), Trạm Y tế xã chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phm trên địa bàn xã.

     Theo đó, Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan quản lý an toàn thực phm quy định tại Điều 69 Luật An toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về an toàn thực phẩm quyết định thành lập có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 70 Luật An toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền phải dựa vào các căn cứ dưới đây để kiểm tra an toàn thực phẩm.

2.2. Căn cứ kiểm tra an toàn thực phẩm

     Căn cứ để kiểm tra an toàn thực phẩm được quy định tại điều 5 thông tư 48/2015/TT-BYT, bao gồm những nội dung sau:

Điều 5. Căn cứ để kiểm tra

1. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm; quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.

2. Các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.

3. Các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

4. Các quy định về quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm.

5. Các quy định về kiểm nghiệm thực phẩm.

6. Các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm.

     Như vậy, để thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể các cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào các nội dung trên để đánh giá tính tuân thủ, vi phạm của cơ sở được kiểm tra.

     Kết luận: Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm bao gồm những cơ quan sau: Cục An toàn thực phẩm S Y tế; Chi cục An toàn vệ sinh thực phm; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm Y tế huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn; Trạm Y tế xã.


THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Câu hỏi của bạn:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi có nhu cầu xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng nhưng không biết phải xin ở đâu và trình tự thủ tục như thế nào. Rất mong nhận Luật sư tư vấn giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

  Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh về thực phẩm đều cần xin các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở của mình. Bởi lẽ, để được cấp giấy chứng nhận này cơ sở sản xuất thực phẩm phải có đầy đủ điều kiện vệ sinh cũng như trang thiết bị sản xuất đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm chính là sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về y tế đối với các cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứng minh được sản phẩm mình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.

  Giữa thời buổi thực phẩm bẩn lẫn lộn như hiện nay thì giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là lời đảm bảo của cơ sở, đơn vị sản xuất (có sự công nhận của cơ quan chức năng) về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo an toàn với sức khỏe của người tiêu dùng. Bởi vậy đây là loại giấy tờ quan trọng đối với mỗi cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 

2. Thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm:

     Để được cấp giấy phép an toàn thực phẩm thì cần thực hiện các thủ tục sau :

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  • Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp
  • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn về sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

     Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

     Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và xử lí hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng

     Bước 3: Tiếp nhận và xử lí hồ sơ 

     – Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ đó và  thông báo bằng băn bản gửi đến cơ sở nếu như hồ sơ không hợp lệ.

    – Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về hồ sơ không hợp lệ nhưng cơ sở lại không phản hồi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ thì hồ sơ này sẽ bị cơ quan tiếp nhận hủy bỏ.

     Bước 4: Thẩm định cơ sở

     Sau khi thẩm xét hồ sơ có kết quả là hợp lệ thì trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định cơ sở.

     – Thành lập đoàn thẩm định cơ sở:

     + Đây là đoàn được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hay cơ quan được ủy quyền thẩm định cơ sở ra quyết định thành lập

     + Đoàn thẩm định cơ sở sẽ bao gồm từ 05 – 09 thành viên. Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thì chỉ cần 03 – 05 thành viên.

     – Nội dung của việc thẩm định cơ sở: Đoàn thẩm định cơ sở sẽ tiến hành đối chiếu thông tin cũng như thẩm định tính pháp lý của hồ sơ đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm với hồ sơ gốc được lưu tại cơ sở theo đúng quy định. Sau đó sẽ thẩm định điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở đó. Nếu như cơ sở đã có đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp giấy phép an toàn thực phẩm. Nếu cơ sở chưa đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm và phải chờ hoàn thiện lại cơ sở thì phải ghi rõ nội dung cũng như thời gian hoàn thiện, tuy nhiên, thời gian hoàn thiện chỉ trong vòng 60 ngày. Đoàn thẩm định cơ sở sẽ tiến hành tổ chức thẩm định lại khi cơ sở đã có văn bản xác nhận việc hoàn thiện toàn bộ những yêu cầu về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của đoàn thẩm định cơ sở lần trước; Nếu cơ sở không đạt yêu cầu điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý địa phương với mục đích giám sát và yêu cầu cơ sở đó không được phép hoạt động cho đến khi nhận được giấy phép. Cơ sở đó phải nộp lại hồ sơ chính xác để xem xét cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật.

     Bước 5 : Trả kết quả 

     + Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP.

     + Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục: đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào Biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 60 ngày đối với lĩnh vực công Thương và 30 ngày đối với lĩnh vực khác do Chi cục vệ sinh ATTP quản lý..

  Kết luận: Trên đây là nội dung tư vấn về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm các quá trình: chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, tiếp nhận xử lý hồ sơ, thẩm định hồ sơ và trả kết quả. Trong quá trình thực hiện các thủ tục, khách hàng thường gặp phải những khó khăn nhất định dẫn đến mất thời gian, công sức nhưng vẫn chưa có giá trị pháp lý để thực hiện kinh doanh. Để hỗ trợ khách hàng Công ty Luật Toàn quốc cung cấp các dịch vụ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm mà khách hàng có thể tham khảo dưới đây.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thẩm quyền, trình tự, thủ tục hoặc các vấn đề khác liên quan đến kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

 

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

 

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm như dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, thủ tục đăng ký an toàn thực phẩm,… 

     Bài viết tham khảo:

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Vân Anh