Thẩm quyền của cơ quan thuế trong vi phạm hành chính

Thẩm quyền của cơ quan thuế trong vi phạm hành chính: Thẩm quyền của cơ quan thuế trong xử lý vi phạm hành chính được quy định tại điều 44 Luật xử lý....

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THUẾ TRONG VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Kiến thức của bạn:

Thẩm quyền của cơ quan thuế trong vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Nội dung tư vấn :

   Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…2. Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Thẩm quyền của cơ quan thuế trong xử lý vi phạm hành chính được quy định tại điều 44 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

Điều 44. Thẩm quyền của cơ quan Thuế

“1. Công chức Thuế đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng Đội Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.

4. Cục trưởng Cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực thuế quy định tại Điều 24 của Luật này;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.”

thẩm quyền của cơ quan thuế

     Thẩm quyền của cơ quan thuế

Thứ nhất, thẩm quyền của cơ quan thuế là Công chức Thuế đang thi hành công vụ có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 500.000 đồng.

Thứ hai, thẩm quyền của cơ quan thuế là Đội trưởng Đội Thuế có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

Thứ ba, thẩm quyền của cơ quan thuế là Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định là 25.000.000 đồng;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
  • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu
  • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; 
  • Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

Thứ tư, thẩm quyền của cơ quan thuế là Cục trưởng Cục Thuế có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 70.000.000 đồng;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định là 70.000.000 đồng;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
  • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu
  • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; 
  • Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

Thứ năm, thẩm quyền của cơ quan thuế là Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực thuế;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
  • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu
  • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; 
  • Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân và biện pháp khắc phục hậu quả

Thẩm quyền của công an nhân dân trong vi phạm hành chính

Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: