Thẩm quyền của công an nhân dân trong vi phạm hành chính

Thẩm quyền của công an nhân dân trong vi phạm hành chính: Thẩm quyền của công an nhân dân trong vi phạm hành chính được quy định tại điều 39...

THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Kiến thức của bạn:

Thẩm quyền của công an nhân dân trong vi phạm hành chính

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Nội dung tư vấn :

   Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…2. Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Thẩm quyền của công an nhân dân trong vi phạm hành chính được quy định tại điều 39 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

Thứ nhất, thẩm quyền của công an nhân dân đang thi hành công vụ:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 500.000 đồng.

Thứ hai, thẩm quyền của công an nhân dân là trạm trưởng, đội trưởng có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 3% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 1.500.000 đồng.

Thứ ba, thẩm quyền của công an nhân dân là trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 2.500.000 đồng;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
 • Biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng:
  • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
  • Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;
  • Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

Thứ tư, thẩm quyền của công an nhân dân là trưởng Công an, trưởng phòng cảnh sát, trưởng phòng an ninh, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh huyện

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 25.000.000 đồng;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 25.000.000 đồng
 • Biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng:
  • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
  • Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;
  • Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;
  • Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định

Thứ năm, thẩm quyền của công an nhân dân là Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 50.000.000 đồng;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 50.000.000 đồng
 • Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất
 • Biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng:
  • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
  • Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;
  • Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại
  • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;
  • Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định

Thứ sáu, thẩm quyền của công an nhân dân là Cục trưởng Cục An ninh, Cục trưởng cục cảnh sát 

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả :
  • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
  • Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;
  • Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại
  • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;
  • Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định

Thứ bảy, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả :
  • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
  • Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;
  • Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại
  • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;
  • Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định
  •  Quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong vi phạm hành chính

Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật

Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: