Tải mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch

Tải mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch: Họ, chữ đệm, tên:............Ngày, tháng, năm sinh:.............Giới tính:.................Dân tộc:............

TẢI MẪU TRÍCH LỤC GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH 

(1)…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….……. 

Số:    /TLGCHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….…tháng ……năm 20…

 

TRÍCH LỤC
GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH

 

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Giới tính:……………………………Dân tộc:……………………………………………Quốc tịch:……………………..

Giấy tờ tùy thân: ……………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………………….

Đã thực hiện ghi việc ……………………………..…………………………………………………………

TrongSổ.…………………………………………..……. số:…………………….Quyển số:……………………

Nội dung ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

theo………………………………………………………………………………………………… số ……………………………. 

do………………………………………………………………………………… cấp ngày…….. tháng …… năm………….

 

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch

Cách điền trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch bản chính

(1) Ghi tên cơ quan ghi chú (nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đầy đủ 02 cấp hành chính: Ví dụ: UBND QUẬN HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI; nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện: VD: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ.

(2) Áp dụng cho cấp trích lục ghi chú các loại việc hộ tịch (trừ ghi chú kết hôn, ly hôn, khai sinh)

>>> Tải mẫu trích lục bản chính ghi chú thay đổi hộ tịch

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

     Chồng muốn nhập hộ khẩu vào gia đình vợ phải làm như thế nào?

     Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịchquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hộ khẩu 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.