Tải mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch

Tải mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch: Họ, chữ đệm, tên:............Ngày, tháng, năm sinh:.............Giới tính:.................Dân tộc:............

TẢI MẪU TRÍCH LỤC GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH 

(1)…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….……. 

Số:    /TLGCHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….…tháng ……năm 20…

 

TRÍCH LỤC
GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Giới tính:……………………………Dân tộc:……………………………………………Quốc tịch:……………………..

Giấy tờ tùy thân: ……………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………………….

Đã thực hiện ghi việc ……………………………..…………………………………………………………

Trong Sổ.…………………………………………..……. số:…………………….Quyển số:……………………

Nội dung ghi chú: …………………………………………………………………………………………………………..

do…………………………………………………………………………… cấp ngày…….. tháng …… năm………….

 

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch

Cách điền trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch bản chính

(1) Ghi tên cơ quan ghi chú (nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đầy đủ 02 cấp hành chính: Ví dụ: UBND QUẬN HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI; nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện: VD: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ.

(2) Áp dụng cho cấp trích lục ghi chú các loại việc hộ tịch (trừ ghi chú kết hôn, ly hôn, khai sinh)

>>> Tải mẫu trích lục bản chính ghi chú thay đổi hộ tịch

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.