Tải mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư mới nhất 2020

Phiếu thu thập thông tin dân cư mới nhất được dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của mình để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu..

1. Phiếu thu thập thông tin dân cư được quy định tại đâu?

     Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu số DC01) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu s DC01) ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019. Mẫu DC01 được dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của mình để thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quc gia v dân cư.

2. Nội dung biểu mẫu

…………….Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

Tnh/thành phố: ………………………………….
Quận/huyện/thị xã: ………………………………
Xã/phường /thị trấn: …………………………….

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(1):……………………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh: □□/□□/□□□□      3. Nhóm máu:  O      A      B       AB

4. Giới tính: □ Nam □ Nữ          5. Tình trạng hôn nhân:  □ Chưa kết hôn     Đã kết hôn   Ly hôn

6. Nơi đăng ký khai sinh(2):…………………………………………………………………………

7. Quê quán(2): ………………………………………………………………………………………

8. Dân tộc: ………………………9. Quốc tịch(3):□ Việt Nam; Quốc tịch khác: …………………

10. Tôn giáo:……………………11. Số ĐDCN/S CMND(5): □□□□□□□□□□□□

12. Nơi thường trú(4):…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

13. Nơi ở hiện tại(4) (Chỉ kê khai nếu khác nơi thường trú):………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

14. Họ, chữ đệm và tên cha(1):………………………………………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………..

Số CMND

□□□ □□□ □□□ □□□

Số ĐDCN(5)

Họ, chữ đệm và tên mẹ(1):……………………………………………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………..

Số CMND

□□□ □□□ □□□ □□□

Số ĐDCN(5)

Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng(1):……………………………………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………..

Số CMND

□□□ □□□ □□□ □□□

Số ĐDCN(5)

Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp (nếu có)(1):……………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………..

Số CMND

□□□ □□□ □□□ □□□

Số ĐDCN(5)

15. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ(1):……………………………………………………………………

 

Số CMND

□□□ □□□ □□□ □□□

Số ĐDCN(5)

16. Quan hệ với chủ hộ:………………………………………………………………………………

17. Số hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………….

Ngày khai: □□/□□/□□□□

 

Trưởng Công an
xã/phường/thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cảnh sát khu vực/
Công an viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn cách kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư mới nhất 2020

 (1) Viết IN HOA đ du.

 (2) Ghi đầy đủ địa danh hành chính cp: xã, huyện, tỉnh.

 (3) Ghi Quốc tịch khác và ghi rõ tên quốc tịch nếu công dân có 02 Quốc tịch.

 (4) Ghi rõ theo thứ tự s nhà, đường ph, xóm, làng; thôn, p, bn, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trn; qun/huyện/thị /tnh phố thuộc tnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

 (5) Ghi số định danh cá nhân (ĐDCN), s Căn cước công dân (CCCD)trường hợp chưa có số ĐDCN thì ghi số CMND.

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về phiếu thu thập thông tin dân cư:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về phiếu thu thập thông tin dân cư mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

   

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh

2/5 - (8 bình chọn)