Tải mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Tải mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Nhập kho là công việc lưu trữ các sản phẩm hàng hóa...

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

      Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Theo đó, phiếu nhập kho là một trong những biểu mẫu quan trọng để thực hiện các hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp. Dưới đây là mẫu phiếu nhập kho được ban hành kèm theo thông tư 133.

Đơn vị: ………………………………………………..

Bộ phận: ……………………………………………..

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

 

Ngày……tháng……năm……..

Số: ……………………………..

Nợ ………………………………….

Có ………………………………….

– Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………………….

– Theo ……………. số …… ngày…….tháng…..năm….. của ……………………………………………….

Nhập tại kho: …………………………. địa điểm …………………………………………………………………

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………..

– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Ngày…..tháng…..năm….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người giao hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho

      >>>  Tải mẫu phiếu nhập kho

     Trên đây là mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Để được tư vấn chi tiết về nội dung này vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu phiếu nhập kho

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về phiếu nhập kho hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn.