Tải mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Tải mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Nhập kho là công việc lưu trữ các sản phẩm hàng hóa...

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Đơn vị: ………………………………………………..

Bộ phận: ……………………………………………..

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

 

Ngày……tháng……năm……..

Số: ……………………………..

Nợ ………………………………….

Có ………………………………….

– Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………………….

– Theo ……………. số …… ngày…….tháng…..năm….. của ……………………………………………….

Nhập tại kho: …………………………. địa điểm …………………………………………………………………

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………..

– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Ngày…..tháng…..năm….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người giao hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho

>>>  Tải mẫu phiếu nhập kho

     Trên đây là mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Để được tư vấn về nội dung phiếu nhập kho quý khách vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.