Tải mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ – Luật Toàn Quốc

Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ ban hành kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa... tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ ban hành kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

TÊN CƠ QUAN

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ

TRẢ KẾT QUẢ

——-

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       ——————

Số:…… /HDHS

                                    …………, ngày …… tháng …… năm……

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Hồ sơ của:……………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung yêu cầu giải quyết:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại……………………………..………Email:…………………………………………………………………..

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, ông (bà) liên hệ với ………………… số điện thoại………………… để được hướng dẫn./.

 

 

                      NGƯỜI HƯỚNG DẪN

                        (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

     Trên đây là mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: