Tải mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

Tải mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mạiĐánh giá bài viết KHÔNG XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI      Ban hành kèm theo Nghị định 81/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể  từ 15/7/2018. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến […]

Tải mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại
Đánh giá bài viết

KHÔNG XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

     Ban hành kèm theo Nghị định 81/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể  từ 15/7/2018. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG…)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……………. 
V/v không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

………, ngày …. tháng …. năm 20…….

 Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ………ngày… tháng… năm… của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại) của (tên thương nhân) với lý do: …………………………………………………………

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) thông báo để (tên thương nhân) biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;

– …………
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

     Bạn có thể tải mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.