Tải mẫu giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng

Tải mẫu giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng: 1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng Họ và tên:………………Ngày, tháng, năm sinh: …

TẢI MẪU GIẤY XÁC NHẬN THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Mẫu số 04: Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một s điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

GIẤY XÁC NHẬN 
THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:  …………./………../……………. Giới tính:……………………………….

Nơi đăng ký thường trú:            ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người có công với cách mạng (1):……………………………………………………

2. Thông tin về người có công với cách mạng

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:  …………./………../……………. Giới tính:……………………………….

Thuộc diện người có công với cách mạng (2):………………………………………………………

Số hồ sơ: ………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú (nếu có):……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4)

Ông/bà: ……………………
Là thân nhân người có công với cách mạng./.

…, ngày….tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

…, ngày….tháng…năm…
Xác nhận của người có công với cách mạng
(Ký  ghi  họ tên)
(3)

…., ngày…tháng….năm…
Người đề nghị xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên) 

     >>> Tải mẫu  xác nhận thân nhân người có công với cách mạng

Ghi chú kê khai giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng

(1) Ghi quan hệ người đ nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

(2) Ghi rõ loại đi tượng người có công với cách mạng.

(3) Mục này không áp dụng đối với liệt sỹ, người có công với cách mạng đã từ trần.

(4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

 Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý;

 Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý;

 Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

      Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.