Tải mẫu đơn xin từ chức mới nhất – Luật Toàn quốc

Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn xin từ chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006236 [...]

Mẫu đơn xin từ chức

      Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiệm trong các trường hợp như: Không đủ sức khỏe; Không đủ năng lực, uy tín; Theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc vì những lý do khác. Dưới đây là mẫu đơn xin từ chức bạn có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc

—***—

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

   Kính gửi: .……………..…………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..

Tôi tên:………………….………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………….………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….

Chức vụ:……………….………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………….………………………………………………………………. ………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này kính mong ……………………………xem xét cho tôi được từ chức với lý do:

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính mong …………………. trả lời kết quả sớm cho tôi bằng văn bản.

………., ngày…tháng…năm 20…

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

      Lưu ý:

    1. Những trường hợp cán bộ phải xin từ chức

      Đó là các trường hợp cụ thể như sau:

  • Có sự luân chuyển, chuyển giao vị trí lãnh đạo hoặc vị trí quản lý trong các cơ quan nhà nước;
  • Tự giác nhận thấy sự hạn chế về năng lực chuyên môn hoặc do lý do sức khỏe;
  • Tự giác nhận thấy không còn đủ úy tín để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chức trách đang đảm nhiệm hoặc do sai phạm, khuyết điểm của cơ quan/tổ chức/đơn vị hoặc những sai phạm của cấp phó, nhân viên có liên quan để tự nhận trách nhiệm về người đứng đầu/thủ trưởng đơn vị.

     2. Những trường hợp cán bộ không được từ chức

   Cũng theo quy định thì những trường hợp sau đây sẽ không được xin từ chức:

  • Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận các nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiểm vụ đã thực hiện hoặc được giao; Nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao;
  • Đang trong thời gian chịu thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật.

     3. Thủ tục xin từ chức thực hiện như thế nào ?

      Có thể tóm lược thủ tục xin từ chức của cán bộ/công chức đang đảm nhiệm chức vụ thành các bước cơ bản sau đây:

      Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin từ chức gồm: Đơn xin từ chức và tờ trình gửi cơ quan tham mưu, cơ quan Đảng (có thể tham khảo mẫu đơn từ chức kể trên).

     Bước 2: Gửi đơn xin từ chức cho người đứng đầu cơ quan hoặc cấp trên trực tiếp có thẩm quyền (Thông thường gửi cho cơ quan đã bổ nhiệm chức vụ cho mình – Đơn vị bổ nhiệm cũng là đơn vị giải quyết và chấp thuận cho việc từ chức)

      Bước 3: Gửi cơ quan tham mưu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

      Bước 4: Người đứng đầu có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và đưa ra quyết định cuối cùng.

>>>> Mẫu đơn xin từ chức

     Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn xin từ chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn xin từ chức

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn xin từ chức hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn.

5/5 - (2 bình chọn)