Tải mẫu đơn khiếu nại về việc cấp nhầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải mẫu đơn khiếu nại về việc cấp nhầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TẠI ĐÂY và cập nhật các mẫu đơn nhanh chóng - chính xác

Mẫu đơn khiếu nại về việc cấp nhầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     ————-
                                                                                          ………ngày……tháng…….năm…………

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc cấp nhầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện (quận)……………tỉnh…………………..

Tôi tên là ……………………………………………. Giới tính: Nam/nữ:…………………………………………………

Sinh năm…………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMTND:……………………….. Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: ………………………………

Xin trình bày sự việc như sau :

Tôi sử dụng thửa đất số………….tờ bản đồ số:………… do Ủy ban nhân huyện (quận)…………cấp từ năm……… Hiện nay, gia đình tôi vẫn sử dụng ổn định trên thửa đất này. Tuy nhiên, vào ngày……tháng……năm………gia đình ông (bà) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất số:……………tờ bản đồ số:………….do Ủy ban nhân dân xã (phường)……………cấp.

Vậy nay tôi làm đơn này kính xin Ủy ban nhân dân huyện………………..tỉnh…………………….

xác nhận, giải quyết việc cấp nhầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông (bà)……..tại thửa đất số:…………….tờ bản đồ số:…………. do Ủy ban nhân dân huyện (quận)………cấp

Tôi gửi kèm theo đơn gồm các loại giấy tờ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng giải quyết! Tôi xin chân thành cám ơn!

                                                                                                              NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

>>  Tải mẫu đơn khiếu nại về việc cấp nhầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất                   

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về đơn khiếu nại về việc cấp nhầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.