Tải mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên

Tải mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên: Căn cứ theo thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016....

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN

1. Căn cứ miễn giảm học phí cho sinh viên

     Căn cứ theo thông tư liên tịch s 48/2021/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định thực hiện một số Điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo từ năm học 2021. Để làm hồ sơ miễn giảm học phí khi bạn đáp ứng đủ điều kiện thì bạn cần chuẩn bị mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên tại phụ lục V Nghị định 81/2021/ NĐ-CP.

2. Đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lp)

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học)

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Lớp:                                         Khóa:                                        Khoa:

Mã s sinh viên:

Thuộc đối tượng(ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 81/2021 NĐ/CP)

đơn đề nghị miễn giảm học phí

Đơn đề nghị miễn giảm học phí

Đã được hưởng chế độ min giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo):

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn nàđề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

Xác nhận của Khoa
(hoặc bộ phận Quản lý sinh viên)

……, ngày …. tháng …. năm……
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

   Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên tại:

   >>>>>Đon-de-nghi-mien-giam-hoc-phi-1

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.