Tải mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Tải mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp: Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT về quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do....

1. Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT được hiểu như thế nào?

     Bằng tốt nghiệp THPT là một loại văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc sau khi hoàn thành chương trình đào tạo THPT, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định và hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người học tại các cơ sở giáo dục THPT.

    Nếu bằng tốt nghiệp THPT bị mất, thất lạc, hay bằng tốt nghiệp bị rách nát, hoặc không thể nhìn thấy các thông tin ghi trên bằng tốt nghiệp. Việc này gây khó khăn cho việc nhập học trong trường đại học cũng như xin việc của các cá nhân. Tuy nhiên, để được cấp lại bằng tốt nghiệp THPT, cá nhân phải làm đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT. Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp như sau:

2. Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

     Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT về quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành, quy định về cấp bản sao tốt nghiệp THPT, bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp bản sao tốt nghiệp sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT 

 

Kính gửi:  Sở GD&ĐT ………………

mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

 

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…………tháng………năm…………….. Nam (Nữ)…………….Dân tộc:……………….

Nơi sinh: Xã:………………Huyện:…………………Tỉnh………………………………………………..

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………….

Nơi công tác (học tập) :……………………………………………………………………………………..

Tôi là học sinh cũ của trường THPT :…………………………………………………………………..

Đã tham dự kì thi tốt nghiệp THPT khóa ngày…………..tháng……………..năm…………….

Tại Hội đồng thi ………………………………………………….Xếp loại tốt nghiệp:……………….

Lý do xin cấp bản sao:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vậy tôi viết đơn này kính xin Sở Giáo dục và Đào tạo……….. cấp cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Tôi xin nộp các giấy tờ sau để làm cơ sở cấp lại bản sao bằng:

  1. Đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp (có dán ảnh đóng dấu giáp lai).
  2. Chứng minh thư nhân dân (xuất trình).
  3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.     
  4. 02 ảnh cỡ (3×4) kiểu CMTND (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, đóng dấu xác nhận).

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………. Điện thoại:…………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)            ……………, ngày…….tháng……..năm……….

        hoặc của Nhà trường nơi học cũ                                           Người viết đơn

  Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT tại:

  Mẫu đơn về đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.             

Liên kết tham khảo: