Tải mẫu đề nghị ra quyết định chuyển vụ án để điều tra

Tải mẫu đề nghị ra quyết định chuyển vụ án để điều traĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐỀ NGHỊ RA QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA2  ĐỀ NGHỊ RA QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VỤ ÁN HÌNH SỰ3 Bạn có thể tải mẫu đề nghị ra quyết định chuyển vụ án […]

Tải mẫu đề nghị ra quyết định chuyển vụ án để điều tra
Đánh giá bài viết

ĐỀ NGHỊ RA QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA

…………………………………… 

………………………………….. 

 

Mẫu số: 113

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………………

 

……, ngày …… tháng ………. năm……..

 

 ĐỀ NGHỊ RA QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ……………… ngày …….. tháng ……. năm…..

của……………………………………………………………………………………………………………………

đối với vụ án hình sự …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

xảy ra tại: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ(*):…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi xác định vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Để đảm bảo thẩm quyền điều tra vụ án,

Căn cứ các điều 36, 163 và 169 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

đề nghị Viện kiểm sát  ………………………………………………………………………………………….

ra Quyết định chuyển vụ án hình sự ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

đến Cơ quan ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….  để tiếp tục điều tra.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị này, Viện kiểm sát…………………..

……………………………………………………………………………………………… có trách nhiệm ra Quyết định chuyển vụ án hình sự theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự.                                                    

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản.

…………………………………………………………………………..

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu đề nghị ra quyết định chuyển vụ án để điều tra theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu quyết định chuyển vụ án để điều tra

Hướng dẫn kê khai đề nghị ra quyết định chuyển vụ án để điều tra                           

(*) Quyết định khởi tố bị can (nếu đã khởi tố), những căn cứ thẩm quyền điều tra.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đề nghị ra quyết định chuyển vụ án để điều tra, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.