Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN ………………………………….. …………………………………..   Mẫu số: 275 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:……………………….   ……., ngày ……….. tháng […]

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP

ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

…………………………………..

…………………………………..

 

Mẫu số: 275

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………….

 

……., ngày ……….. tháng …….. năm……..

 

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP

ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Căn cứ các điều 232, 234 và 443 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số(1):……….. ngày……… tháng ………năm…..

của………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số(2):………………………………………

ngày……… tháng …….. năm………………. của………………………………………………………….

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan………………………………………………………….. kết luận:

I. DIỄN BIẾN SỰ VIỆC, QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….               

II. LÝ DO VÀ CĂN CỨ ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

III. VIỆC HỦY BỎ BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ, TRẢ LẠI ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU ĐÃ TẠM GIỮ (NẾU CÓ), VIỆC XỬ LÝ VẬT CHỨNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan……………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển Bản kết luận điều tra kèm theo Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ vụ án gồm:………………. tập, …………………….bút lục, đánh số từ…………đến…………

(có Biên bản giao nhận hồ sơ vụ án và Thống kê tài liệu chi tiết kèm theo).

Nơi nhận:

– …………………………………

– …………………………………

– …………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

(3)……………………………………………………………

 

     Bạn có thể tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra

     Hướng dẫn kê khai bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra

     (1) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung, thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tách, nhập vụ án;

     (2) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân, Quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với pháp nhân, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân… Trường hợp bị can là pháp nhân bị khởi tố về nhiều tội thì ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can và các Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát;

     (3) Họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều traquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.