Tải mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động

Mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động được sử dụng trong trường hợp lấy ý kiến NLĐ để xây dựng nội quy của doanh nghiệp

1. Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động là gì?

    Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về nội quy lao động của các doanh nghiệp. Một trong những vấn đề cần làm khi xây dựng nội quy lao động là cần lấy ý kiến đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động về vấn đề này.

     Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động là mẫu biên bản được lập ra tại cuộc họp toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động dưới sự chủ trì của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và đại diện lãnh đạo công ty, tổ chức để lấy ý kiến đóng góp và ghi nhận về nội dung Nội quy lao động năm…

2. Tải mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý về nội quy lao động

Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động dưới đây:

 TÊN ĐƠN VỊ…………………

Địa chỉ…………………………

Điện thoại: ……………………  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ………, Ngày ….. tháng …… năm ….

BIÊN BẢN

LẤY Ý  KIẾN GÓP Ý NỘI QUY LAO ĐỘNG NĂM ……

 

     Hôm nay, vào lúc … giờ 00 phút ngày ……, tại trụ sở Công ty ………… dưới sự chủ trì của Ban chấp hành CĐCS và đại diện lãnh đạo công ty, cuộc họp toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động để lấy ý kiến đóng góp vào biên bản thông qua Nội quy lao động  năm ……..

Biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động

Biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động

I – Thành Phần tham dự:

– Đại diện Công ty:

– Ông (bà):    …………                             Chức vụ: Giám đốc

– Đại diện tập thể người lao động:

– Ông ( bà):  ………..                               Chức vụ: Chủ tịch CĐCS

– Toàn thể người lao động:           ………             người.

II – Nội dung cuộc họp:

– Ông ……………….  thay mặt Ban giám đốc và toàn thể người lao động đọc dự thảo Nội quy lao động.

– Hình thức thông qua bằng cách giơ tay/ bỏ phiếu.

– Biểu quyết : …………  người. Tỷ lệ …./….%

– Biên bản kết thúc lúc ….. giờ ngày  ….. tháng …… năm …..

 

  Thư ký ghi biên bản                      Đại diện BCHCS                    Giám đốc Công ty

   Bạn có thể tải biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động tại:

   >>>>> Mẫu biên bản lấy ý kiến đóng góp nội quy lao động

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động như: thủ tục lấy ý kiến góp ý nội quy lao động, nội quy lao động bao gồm những nội dung gì… mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

    Luật Toàn quốc xin chân thành cảm ơn./.