Sổ công chứng bản dịch mới nhất

Sổ công chứng bản dịch trong ngành nghề công chứng theo mẫu TP-CC-23 được ban hành kèm theo Thông tư 06/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành luật [....]

Sổ công chứng bản dịch

      Sổ công chứng bản dịch trong ngành nghề công chứng theo mẫu TP-CC-23 được ban hành kèm theo Thông tư 06/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành luật công chứng. Thông tư này quy định về thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên; đào tạo nghề công chứng, khoá bồi dưỡng nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; tổ chức và hoạt động công chứng; một số mẫu giấy tờ trong hoạt động công chứng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SỔ CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH

 

Tên tổ chức hành nghề công chứng:……………………………………………

Tỉnh (thành phố):……………………………………………………

 

Quyển số: …………………….. TP/CC-SCC/BD

Mở Sổ ngày …… tháng …… năm ………………..

Khóa Sổ ngày …….. tháng ……. Năm ……………

 


SỐ CÔNG CHỨNG

NGÀY, THÁNG NĂM CÔNG CHỨNG

TÊN GIẤY TỜ, VĂN BẢN ĐƯỢC DỊCH

DỊCH TỪ TIẾNG… SANG TIẾNG…

SỐ LƯỢNG BẢN DỊCH

HỌ TÊN NGƯỜI PHIÊN DỊCH

 

HỌ TÊN CÔNG CHỨNG VIÊN KÝ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG

PHÍ CÔNG CHỨNG

GHI CHÚ

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 – Chữ viết trong sổ phải rõ ràng, không tẩy xóa, phải viết cùng một thứ mực tốt, màu đen.

2 – Trước khi vào Sổ phải kiểm tra các dữ liệu sẽ ghi vào Sổ để tránh nhầm lẫn. Trường hợp viết nhầm, sửa lỗi kỹ thuật phải gạch đi viết lại, không được viết đè lên chữ cũ; khi viết lại phải ghi vào cột ghi chú những nội dung sửa; họ và tên, chữ ký của người đã sửa và ngày, tháng, năm sửa và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng vào chỗ sửa.

3 – Phải ghi đầy đủ các cột mục có trong Sổ và lưu ý điểm sau đây:

Cột (1): Số công chứng trong cột này là số ghi trong lời chứng của công chứng viên; mỗi một yêu cầu công chứng phải ghi một số, không phụ thuộc vào số lượng văn bản công chứng trong yêu cầu công chứng đó.

4 – Khi sử dụng phải ghi ngày mở Sổ, khi kết thúc phải ghi ngày khóa Sổ.  

5 – Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát và phải được bảo quản chặt chẽ, lưu trữ lâu dài tại tổ chức hành nghề công chứng.

…………………….

     Như vậy, đối với những trường hợp thực hiện việc công chứng theo bản dịch thì được vào sổ theo mẫu được ban hành

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về sổ công chứng bản dịch, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung