Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016

Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên được quy định tại Điều 19 của Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể đấu giá viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẤU GIÁ VIÊN

Kiến thức của bạn:

Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đấu giá tài sản 2016;

Nội dung kiến thức về quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên:

Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên được quy định tại Điều 19 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể:

1. Quyền của đấu giá viên

Khoản 1 quy định đấu giá viên có các quyền sau đây:

 • Hành nghề trên toàn lãnh thổ Việt Nam;
 • Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá;
 • Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham giá đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật này;
 • Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản;
 • Điều hành cuộc đấu giá theo hợp đồng giữa Hội đồng đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản nơi đấu giá viên hành nghề trong trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng thực hiện hoặc tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng trong trường hợp tổ chức tự đấu giá;
 • Hướng dẫn, giám sát việc tập sự của người tập sự hành nghề đấu giá;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của đấu giá viên

Căn cứ quy định tại Khoản 2, đấu giá viên có các nghĩa vụ sau đây:

 • Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật này;
 • Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức đấu giá tài sản về cuộc đấu giá do mình thực hiện;
 • Chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự hành nghề đấu giá mà mình hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này;
 • Tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại Điều 20 của Luật này;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

     Trên đây là quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: