Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản theo quy định pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản được quy định tại Điều 24 Luật đấu giá tài sản, theo đó tổ chức đấu giá tài sản có các quyền và nghĩa vụ:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Kiến thức của bạn:

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đấu giá tài sản 2016;

Nội dung kiến thức về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản được quy định tại Điều 24 Luật đấu giá tài sản 2016

1. Quyền của tổ chức đấu giá tài sản

Theo quy định tại Khoản 1, tổ chức đấu giá tài sản có các quyền sau đây:

 • Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật này;
 • Tuyển dụng đấu giá viên làm việc cho tổ chức theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu người có tài sản đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá;
 • Nhận thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
 • Cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá;
 • Thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận;
 • Xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này theo ủy quyền của người có tài sản đấu giá;
 • Phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá;
 • Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá có các nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2 như sau:

 • Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;
 • Ban hành Quy chế cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 34 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Tổ chức cuộc đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;
 • Yêu cầu người có tài sản đấu giá giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá; trường hợp được người có tài sản đấu giá giao bảo quản hoặc quản lý thì giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá;
 • Bồi thường thiệt hại khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
 • Lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá;
 • Đề nghị Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên;
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức theo quy định tại Điều 20 của Luật này;
 • Báo cáo Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở danh sách đấu giá viên đang hành nghề, người tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức;
 • Báo cáo Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở về tổ chức, hoạt động hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu; đối với doanh nghiệp có chi nhánh thì còn phải báo cáo Sở Tư pháp nơi chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký hoạt động;
 • Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

     Trên đây là quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: