Quyền thừa kế tài sản theo quy định mới nhất

Như vậy, nếu bố mẹ bạn mất có để lại tài sản thì quyền thừa kế tài sản sẽ được phân chia theo di chúc (nếu bố mẹ bạn có để lại di chúc),....

Quyền thừa kế tài sản

Câu hỏi của bạn về quyền thừa kế tài sản

     Thưa Luật sư, cho tôi hỏi bố mẹ tôi mất có để lại một khối tài sản mà bố mẹ chỉ có một người con là tôi thì tôi có quyền đối với khối tài sản của bố mẹ không?

Câu trả lời của Luật sư về quyền thừa kế tài sản

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quyền thừa kế tài sản, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quyền thừa kế tài sản như sau:

1. Căn cứ pháp lý về quyền thừa kế tài sản

2. Nội dung tư vấn về quyền thừa kế tài sản

    Theo quy định của pháp luật dân sự thì tài sản của người chết bao gồm tài sản riêng của người đó hoặc phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác được gọi là di sản. Căn cứ phát sinh quyền thừa kế di sản bao gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

quyền thừa kế tài sản

2.1. Quyền thừa kế di sản theo di chúc

     Theo Bộ luật dân sự thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc là người thành niên minh mẫn,sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

     Tuy nhiên, Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 cũng có quy định những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như sau:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

     Như vậy, trong trường hợp bố mẹ bạn mất có để lại di chúc để lại hết số tài sản đó cho bạn và không có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc thì bạn có quyền thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế mà bố mẹ bạn để lại.

2.2. Quyền thừa kế tài sản theo pháp luật

     Theo pháp luật dân sự thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Điều 560 Bộ luật dân sự 2015 có quy định những trường hợp thừa kế theo pháp luật như sau:

“1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

     Căn cứ theo quy định trên, nếu bố mẹ bạn không để lại di chúc định đoạt khối tài sản đó thì khối tài sản sẽ được phân chia theo hàng thừa kế sau;

  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

      Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

     Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

     Do đó, trong trường hợp của bạn nếu bố mẹ bạn mất thì di sản thừa kế sẽ được chia cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm: ông, bà nội, ngoại của bạn (nếu còn sống) và bạn. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

     Như vậy, nếu bố mẹ bạn mất có để lại tài sản thì quyền thừa kế tài sản sẽ được phân chia theo di chúc (nếu bố mẹ bạn có để lại di chúc) hoặc phân chia theo pháp luật theo những quy định trên. 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về quyền thừa kế tài sản, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật Dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./ 

Chuyên viên: Huyền Trang