Quy định về môi giới thương mại 2020

Xin hỏi luật sư, Hiện nay pháp luật quy định về môi giới thương mại như thế nào?...Hoạt động môi giới thương mại 2020 mới nhất...19006500..

Môi giới thương mại 2020

Câu hỏi của bạn về môi giới thương mại 2020:

     Xin chào luật sư!

     Hiện nay pháp luật quy định về môi giới thương mại như thế nào? Mong nhận được ý kiến tư vấn từ luật sư

     Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về môi giới thương mại 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về môi giới thương mại 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về môi giới thương mại 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về môi giới thương mại 2020

2. Nội dung tư vấn về môi giới thương mại 2020

     Hiện nay, thị trường mua bán hàng hóa và cung ứng sản phẩm dịch vụ ngày càng sôi động. Theo đó, quá trình cạnh tranh của các thương nhân diễn ra  không ngừng, cùng với đó là nhu cầu kết nối giữa khách hàng và chủ thể bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để đảm bảo việc mua bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Một bên đứng ra thực hiện vai trò kết nối được gọi là chủ thể môi giới. Vậy, môi giới thương mại là gì? Pháp luật quy định thế nào về môi giới thương mại? Luật thương mại 2005 đang có hiệu lực đã quy định về vấn đề này như sau:

2.1. Khái niệm về môi giới thương mại

     “Brocker” là tên tiếng anh chỉ người môi giới, là bên trung gian giữa người mua và người bán, được người bán hoặc người mua ủy thác tiến hành bán hoặc mua hàng hóa hay dịch vụ. Người môi giới không tham gia vào việc thực hiện hợp đồng trừ trường hợp được ủy quyền. Vậy, người môi giới về bản chất chỉ đóng vai trò kết nối ban đầu giúp bên cung ứng và bên sử dụng hàng hóa, dịch vụ tìm được nhau mà không tham gia trực tiếp vào việc giao kết, thực hiện hợp đồng.

     Theo điều 150 luật thương mại 2005, đã định nghĩa về môi giới thương mại như sau:

Điều 150. Môi giới thương mại

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

     Theo đó, môi giới thương mại được thực hiện bởi một thương nhân đứng ra làm vai trò trung gian để các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đàm phán, giao kết hợp đồng. Bên môi giới thương mại được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới đã ký kết trước đó.

Môi giới thương mại 2020

2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong môi giới thương mại

     Luật thương mại 2005 đã quy định về quyền và nghĩa vụ của bên môi giới và bên được môi giới, cụ thể được ghi nhận từ điều 151 đến 153. Các bên có quyền và  nghĩa vụ sau đây:

     – Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới: Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  • Được hưởng thù lao môi giới theo như thỏa thuận và các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới (kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới)
  • Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
  • Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;
  • Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
  • Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

     – Quyền và nghĩa vụ của bên được môi giới : Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  • Có quyền yêu cầu bên môi giới thực hiện đúng, đủ các nội dung công việc môi giới
  • Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;
  • Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

     Như vậy, môi giới thương mại hiện nay được xếp vào các hoạt động trung gian thương mại cùng với vai trò giúp cho bên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tìm được khách hàng. Đồng thời, cũng tạo điều kiện để bên mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình. Ngoài ra, với nghĩa vụ “Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới” sẽ đảm bảo tính an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về môi giới thương mại 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung