Các Hoạt động trung gian thương mại 2020

Luật sư cho tôi hỏi hiện nay có những hoạt động trung gian thương mại nào....Hoạt động trung gian thương mại 2020. Đại lý thương mại, môi giới thương mại..

Hoạt động trung gian thương mại 2020

Câu hỏi của bạn về hoạt động trung gian thương mại 2020:

     Xin chào luật sư!

     Luật sư cho tôi hỏi hiện nay có những hoạt động trung gian thương mại nào?

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về hoạt động trung gian thương mại 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hoạt động trung gian thương mại 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hoạt động trung gian thương mại 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về hoạt động trung gian thương mại 2020

2. Nội dung tư vấn về hoạt động trung gian thương mại 2020

     Bạn đang thắc mắc về các hoạt động trung gian thương mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Hoạt động trung gian thương mại là gì?

     Nhắc đến hoạt động “trung gian” chúng ta thường nghĩ ngay đến một bên thứ ba thực hiện chức năng kết nối. Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực hiện các dịch vụ nhằm tạo điều kiện để bên có nhu cầu bán hàng, cung ứng dịch vụ… kết nối với bên có nhu cầu mua hàng, sử dụng dịch vụ… hoặc thông qua bên này mà hàng hoá, dịch vụ sẽ đến được với bên thứ ba.

     Khái niệm hoạt động trung gian thương mại được quy định tại khoản 11 điều 3 luật thương mại 2005:

1. Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại.

     Như vậy, hoạt động trung gian thương mại chỉ được thực hiện bởi các thương nhân. Trong đó, một thương nhân thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân khác,

Hoạt động trung gian thương mại 2020

2.2. Các hoạt động trung gian thương mại 2020

      Hiện nay, có bốn hoạt động trung gian thương mại được quy định tại chương V luật thương mại 2005, bao gồm các hoạt động sau:

     Thứ nhất, hoạt động đại diện cho thương nhân: là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện. Trong trường hợp thương nhân cử người của mình để làm đại diện cho mình thì phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định theo Bộ luật dân sự 2015.

     Thứ hai, Môi giới thương mại: là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

     Thứ ba, Uỷ thác mua bán hàng hoá: là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

     Thứ tư, Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

     Như vậy, Theo quy định của pháp luật hiện hành có bốn hoạt động trung gian thương mại bao gồm các hoạt động như: hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại. Mỗi loại trung gian thương mại đều có một vai trò riêng trong thương mại hàng hóa, dịch vụ. Thông qua việc sử dụng dịch vụ trung gian thương mại, các thương nhân có thể hình thành mạng lưới buôn bán, tiêu thụ rộng mở và sôi động hơn. Từ đó, làm thúc đẩy việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ và nền kinh tế.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Hoạt động trung gian thương mại 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung