Quy định về các trường hợp không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

Theo thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, ở một số trường hợp không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mà NLĐ sẽ được chi trả trợ cấp bình thường.

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau:

     Bố tôi năm nay đã 61 tuổi và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, đã được hưởng một tháng rồi. Bên trung tâm dịch vụ việc làm có nói với bố tôi là không phải khai báo việc làm hằng tháng. Trước đó, do tôi đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp rồi nên tôi đang phân vân về vấn đề này, vì theo tôi được biết nếu không khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng thì tháng đó sẽ không nhận được tiền trợ cấp.

     Vậy Luật sư cho tôi hỏi là trong trường hợp này, như thế nào mới là đúng quy định của pháp luật.

     Rất mong nhận được câu trả lời từ Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng thắng như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng được hiểu như thế nào?

     Trợ cấp thất nghiệp là một chế độ của bảo hiểm xã hội, là sự bảo đảm thay thế một phần thu nhập của người lao động khi họ bị mất thu nhập do chấm dứt hợp đồng lao động, dựa trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

     Khi nhận được trợ cấp thất nghiệp, người lao động có trách nhiệm phải thực hiện khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng bởi trợ cấp thất nghiệp chỉ nhằm mục đích hỗ trợ tạm thời cho người lao động trong thời gian chưa tìm kiếm được việc làm.

     Vậy có khi nào người lao động được miễn trách nhiệm đó và không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.

2. Các trường hợp không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

     Khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng là một trong những công việc mà người lao động bắt buộc phải thực hiện khi hưởng trợ cấp thất nghiệp và cũng là điều kiện để được chi trả tiền cho tháng đó, nếu người lao động không khai báo hoặc khai báo không đúng thời hạn thì sẽ không được nhận tiền. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định về các trường hợp ngoại lệ người lao động không phải khai báo hoặc không phải khai báo trực tiếp (tức là ủy quyền để người khác thay mặt đi khai báo hoặc khai báo qua hình thức gửi thư, gửi email…)

     Việc khai báo tìm kiếm việc làm hiện nay được quy định trong Điều 52 Luật Việc làm và hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2.1 Trách nhiệm khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng của người lao động

     Điều 52 Luật Việc làm 2013 có quy định như sau:

Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này.

     Ở điều kiện thông thường, nếu người lao động không thực hiện khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng thì ở tháng đó người lao động sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp. 

2.2 Các trường hợp lao động không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

     Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH có quy định như sau về các trường hợp không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng:

Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

2. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;

b) Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ;

d) Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;

đ) Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc một trong các trường hợp tại các Điểm b, c, d, đ của Khoản này thì người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này và kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. Sau khi hết thời hạn của một trong các trường hợp nêu trên, người lao động phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

3. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

5. Trường hợp ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động không phải thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm.

6. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được coi là đã thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm khi đã ghi đúng và đầy đủ các nội dung trong thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm và chịu trách nhiệm về nội dung thông báo.

    Theo quy định trên, những trường hợp người lao động không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng bao gồm:

  • Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;
  • Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ;
  • Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;
  • Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng. (Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Bộ luật Lao động 2019 không còn ghi nhận hợp đồng theo mùa vụ nữa.)

     Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hiện nay bố của bạn 61 tuổi và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy thì theo điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì bố của bạn thuộc đối tượng không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng. 

     Do đó trong trường hợp này Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo đến bố của bạn như vậy là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Bạn cũng không cần lo lắng vì bố của bạn vẫn sẽ nhận được trợ cấp như bình thường.

     KẾT LUẬN: Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH có quy định về các trường hợp người lao động không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng. Chỉ trong những trường hợp đó, người lao động mới được miễn đi trách nhiệm, không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mà vẫn sẽ được chi trả trợ cấp bình thường.

3. Tình huống tham khảo: Khi nào được ủy quyền cho người khác khai báo tìm kiếm việc làm?

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau:

     Tôi đang nhận trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng, còn 3 tháng nữa mới hết trợ cấp. Gần đây trên đường sang nhà bạn chơi, tôi bị tai nạn giao thông và bị gãy chân, sắp đến ngày hẹn khai báo với bên trung tâm dịch vụ việc làm nhưng tôi không đi được. 

     Vậy tôi muốn hỏi Luật sư là nếu như vậy thì tháng này tôi không nhận được tiền trợ cấp phải không ạ? Nếu tôi nhờ vợ đi thay thì có được hay không?

    Rất mong nhận được câu trả lời của Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

     Như đã phân tích ở trên, trường hợp bị tai nạn và có xác nhận của cảnh sát giao thông có thẩm quyền là một trong những trường hợp được miễn khai báo trực tiếp. Nghĩa là, bạn không cần phải tự mình đến trung tâm dịch vụ việc làm để thực hiện khai báo nhưng phải ủy quyền để người khác thay mặt bạn đi thực hiện thủ tục này thì bạn mới được chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp.

    Theo quy định thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng được ghi trong giấy hẹn mà bên trung tâm dịch vụ việc làm đã báo với bạn, bạn phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho vợ của mình nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận của cơ sở y tế nơi bạn đang điều trị đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

     Sau khi nhận được giấy tờ, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ xem xét và chi trả quyền lợi cho bạn.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về trường hợp không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng như điều kiện, nếu không khai báo có bị mất trợ cấp hay không… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh