Quy định mới về thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

Quy định mới nhất hiện nay về thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 và trường hợp đổi lại thẻ bảo hiểm y tế khi thẻ bảo hiểm y tế bị nát.

 Thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

     Chào luật sư!

     Tôi đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng do bảo quản không tốt nên thẻ bảo hiểm y tế của tôi bị nát nhiều thông tin trên thẻ đã bị mờ. Tháng sau tôi muốn đi khám bệnh nên tôi định mua thẻ bảo hiểm y tế mới nhưng tôi thấy có người bảo theo quy định mới thì mỗi người chỉ được có một thẻ bảo hiểm y tế nên đối với trường hợp của tôi phải đi xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Tôi muốn được Luật sư tư vấn cho tôi quy định mới về thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 và tôi có phải đi xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thẻ bảo hiểm y tế năm 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 có gì thay đổi?

     Điều 16 Luật bảo hiểm y tế quy định về thẻ bảo hiểm y tế như sau:

Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

3.Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

4. Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

b) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa;

c) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.

5. Tổ chức bảo hiểm y tế ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế.

      Theo quy định trên thẻ bảo hiểm y tế là một loại thẻ được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế, dùng để ghi nhận thông tin người tham gia bảo hiểm y tế, mức hưởng bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này. Đồng thời theo quy định trên, mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế, một người không thể cùng lúc sổ hữu hoặc sử dụng 2 thẻ bảo hiểm y tế. Quy định như vậy để giúp cơ quan bảo hiểm xã hội thuận tiện trong việc quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Do đó bạn không thể mua thêm thẻ bảo hiểm y tế được. Về cơ bản, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định năm 2020 không có thay đổi so với trước đây về hình thức, điều kiện mua, hạn mức sử dụng.

Thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

2. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 trong trường hợp nào?

      Bạn muốn được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế thì phải xem khi thẻ bảo hiểm y tế bị nát có thuộc trường hợp được cấp lại không. Các trường hợp được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 18 Luật bảo hiểm y tế như sau:

Điều 18. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.

2. Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.

3.Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

4. Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp lỗi do tổ chức bảo hiểm y tế hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế không phải nộp phí.

     Theo quy định trên, thẻ bảo hiểm y tế sẽ được cấp lại trong trường hợp thẻ bảo hiểm y tế bị mất. Như vậy, khi thẻ bảo hiểm y tế của bạn bị nát sẽ không được cấp lại do không thuộc trường hợp được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

3. Đổi thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 trong trường hợp nào?

     Các trường hợp đổi thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 được quy định tại Điều 19 Luật bảo hiểm y tế như sau:

Điều 19. Đổi thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:

a) Rách, nát hoặc hỏng;

b) Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;

c) Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

2. Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

a) Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế;

b) Thẻ bảo hiểm y tế.

3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

4. Người được đổi thẻ bảo hiểm y tế do thẻ bị rách, nát hoặc hỏng phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí đổi thẻ bảo hiểm y tế.

     Như vậy, theo quy định trên khi thẻ bảo hiểm y tế của bạn bị nát bạn sẽ phải thực hiện thủ tục đổi lại thẻ bảo hiểm y tế. Để đổi lại thẻ bảo hiểm y tế bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế bị nát. Bạn cần nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế, nơi công ty tham gia bảo hiểm xã hội để được cấp đổi sang thẻ bảo hiểm y tế mới. Cơ quan bảo hiểm xã hội phải đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian 7 ngày làm việc.

Thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

4. Chờ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi không?

     Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì:

Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

2. Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

3. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

4. Người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều này. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định này và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

5. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

6. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung cấp cho người bệnh khi ra viện các giấy tờ, chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh thanh toán trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại các Điều 28, 29 và 30 Nghị định này.

7. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này và một trong các giấy tờ sau đây (bản chính hoặc bản chụp): giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường.

8. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội không được quy định thêm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài các thủ tục quy định tại Điều này. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội cần sao chụp thẻ bảo hiểm y tế, các giấy tờ liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh để phục vụ cho công tác quản lý thì phải tự sao chụp, không được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí này.

     Theo đó, trong thời hạn bạn đang chờ cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế nếu bạn có nhu cầu sử dụng thẻ để khám, chữa bệnh thì bạn vẫn được hưởng như bình thường. Tuy nhiên, bạn cần xuất trình các giấy tờ sau :

  • Xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế (theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) do cơ quan BHXH cấp;
  • Giấy tờ chứng minh về nhân thân, như: Chứng minh nhân dân,..

     KẾT LUẬN: Như vậy, theo quy định mới về thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 thì mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. Bạn không thể cùng một lúc sở hữu hoặc sử dụng 2 thẻ bảo hiểm y tế. Khi bạn đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi bạn sẽ không thể mua thêm thẻ bảo hiểm y tế khác. Trong trường hợp này, do thẻ bảo hiểm y tế của bạn bị nát nên bạn phải làm thủ tục đổi lại thẻ theo quy định chúng tôi tư vấn. Trong thời gian bạn chờ cấp thẻ bạn vẫn sẽ được hưởng các quyền lợi của bảo hiêm y tế.

     Tuy nhiên, trong trường hợp thẻ BHYT của bạn bị mờ, nhàu nát có thể bệnh viện sẽ không chấp nhận và bạn sẽ phải tự thanh toán viện phí. Trong trường hợp này bạn có thể thực hiện cách khác để được nhận hoàn tiền bảo hiểm từ cơ quan bảo hiểm.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về phạm vi hưởng bảo hiểm y tế:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, cách tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, hoàn tiền bảo hiểm y tế và các vấn đề khác liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế năm 2020. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

 

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

     Bài viết tham khảo:

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                  Chuyên viên: Nguyễn Ngọc