Quy định về thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng tuất hàng tháng

Quy định về thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng tuất hàng tháng. Đối tượng hưởng trợ cấp tuất nào được cấp thẻ bảo hiểm y tế

THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI ĐANG HƯỞNG TUẤT HÀNG THÁNG

Câu hỏi của bạn về thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng tuất hàng tháng: 

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi mẹ tôi mất, em tôi 60 tuổi được hưởng tuất hàng tháng vì bị suy giảm 81% sức khoẻ. Vậy em tôi có được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí không? Và mức hưởng là bao nhiêu?

Câu trả lời của luật sư về thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng tuất hàng tháng

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng tuất hàng tháng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng tuất hàng tháng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng tuất hàng tháng

2. Nội dung tư vấn về thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng tuất hàng tháng

     Bạn đang muốn biết hiện nay em bạn đang 60 tuổi được hưởng tuất hàng tháng vì bị suy giảm 81% sức khoẻ. Vậy em bạn có được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí không? Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

      Căn cứ điểm b, khoản 2, điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 Sửa đổi, bổ sung 2014:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (..)

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

     Theo thông tin bạn cung cấp em bạn 60 tuổi được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Như vậy em bạn chưa thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng. Đối tượng hưởng trợ cấp tuất hằng tháng từ 80 tuổi trở lên mới là đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế được bảo hiểm xã hội đóng.

 Thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng tuất hàng tháng

2.2. Mức hưởng bảo hiểm y tế

      Theo quy định tại điều 22 Luật bảo hiểm y tế:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

      Như vậy, khi em bạn đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Còn hiện tại chưa đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế em bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình.

      KẾT LUẬN: Trường hợp của em bạn thuộc đối tượng nhận trợ cấp hằng tháng nhưng mới 60 tuổi vì vậy em bạn chưa đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

 Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về lĩnh vực lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương