Quy định của pháp luật về các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Quy định của pháp luật về các loại cổ phần trong công ty cổ phần5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN2 Các loại cổ phần trong công ty cổ phần.3 Nội dung kiến thức về các loại cổ phần trong công ty cổ phần:3.1 1. […]

Quy định của pháp luật về các loại cổ phần trong công ty cổ phần
5 (100%) 1 vote

CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Kiến thức của bạn: 

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về các loại cổ phần trong công ty cổ phần:

     Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông và có thể có cổ phần ưu đãi.

1. Cổ phần phổ thông:

     Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết và có quyền:

     – Được tham gia đại hội cổ đông, quyết định các vấn đề quan trọng của công ty.

     – Nhận cổ tức (lợi nhuận) phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

     – Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỉ lệ cổ phần phổ thông của cổ đông trong công ty.

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

2. Cổ phần ưu đãi biểu quyết:

     Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

     Đối tượng được sở hữu là tổ chức được Chính phủ ủy quyền; cổ đông sáng lập, chỉ được sở hữu 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Cổ phần ưu đãi cổ tức:

     Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

      Đối tượng được sở hữu là tổ chức, cá nhân do công ty quy định; do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

     Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4. Cổ phần ưu đãi hoàn lại:

     Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

     Đối tượng được sở hữu là tổ chức, cá nhân do công ty quy định; do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

     Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Bài viết có liên quan:

      Để được tư vấn chi tiết về các loại cổ phần trong công ty cổ phần quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.