Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần ... Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng ...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

 Nội dung tư vấn

     Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Việc tạm ngừng kinh doanh là một phương án tối ưu cho doanh nghiệp so với hình thức giải thể khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh, do:

 • Doanh nghiệp có thể khôi phục lại hoạt động kinh doanh bất cứ lúc nào;
 • Thời gian tạm ngừng kinh doanh lên đến 2 năm liên tiếp;
 • Có thể tiếp tục kinh doanh ngành nghề khác sau này nếu có cơ hội kinh doanh;

     Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định thủ tục trình tự thủ tục tạm ngừng kinh doanh như sau:

 1. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần

     Khoản 3, Điều 57, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần như sau:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty (theo mẫu);
 • Quyết định bằng văn bản về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị
 • Bản sao biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (có họ tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký);
 • Giấy ủy quyền ghi rõ thông tin người nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần

Tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần

     2. Một số lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh công ty

 • Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm.
 • Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
 • Trong quá trình tạm ngừng doanh nghiệp công ty vẫn phải đóng thuế môn bài và nộp báo cáo tài chính cho những tháng chưa tạm ngừng trong năm.
 • Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên về tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật doanh nghiệp. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.