Phá sản và giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

Phá sản và giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 PHÁ SẢN VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP2 Câu hỏi của bạn về phá sản và giải thể doanh nghiệp 3 Câu trả lời của Luật sư về phá sản và giải thể […]

Phá sản và giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành
5 (100%) 1 vote

PHÁ SẢN VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Câu hỏi của bạn về phá sản và giải thể doanh nghiệp 

Kính gửi Luật Sư.

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục phá sản và giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam như thế nào?

Xin chẩn thành cảm ơn Luật Sư. 

Câu trả lời của Luật sư về phá sản và giải thể doanh nghiệp 

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về phá sản và giải thể doanh nghiệp , chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phá sản và giải thể doanh nghiệp  như sau:

1. Cơ sở pháp lý về phá sản và giải thể doanh nghiệp 

2. Nội dung tư vấn về phá sản và giải thể doanh nghiệp 

  Phá sản  Giải thể
Nguyên nhân Sự mất khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu 

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định ra hạn

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với DNTN, của tất cả thành viên hợp danh đối với CTHD, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH; của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

Điều kiện Phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc người thứ 3 Doanh nghiêp chỉ được giải thể khi đảm bao thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài
Hậu quả Có thể phá sản hoặc được phục hồi lại Bao giờ cũng dẫn đến chấm dứt hoạt động và xóa tên doanh nghiệp, hợp tác xã
Thủ tục

Thủ tục tư pháp

Là hoạt động của một cơ quan nhà nước duy nhất – Tòa án có thẩm quyền tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật Phá sản

Thủ tục hành chính

là giải pháp mang tính tổ chức, do chủ doanh nghiệp tự mình quyết định hoặc do cơ quan có thẩm quyền cho phéo thành lập quyết định giải thể 

Hạn chế Một số trường hợp, chủ sở hữu doanh nghiệp bị hạn chế thành lập, quản lí doanh nghiệp, hợp tác xã mới trong 03 năm Không có hạn chế

Bài viết tham khảo

      Để được tư vấn về phá sản và giải thể doanh nghiệp , quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./