• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Luật Toàn Quốc chia sẻ đến bạn đọc quy định của pháp luật về những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, cơ quan có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú

  • Những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú là gì?
  • Trường hợp bị xóa đăng ký thường trú
  • Hỏi đáp luật dân sự
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

     Bạn có biết những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú hay khi nào sẽ bị xóa đăng ký thường trú không. Nếu còn băn khoăn, hãy cùng Luật Toàn Quốc tìm hiểu ngay trong bài viết hôm nay bạn nhé.

1. Nơi thường trú, cơ quan đăng ký thường trú là gì?

     Theo quy định tại Luật Cư trú 2020:

  • Khoản 8: “Nơi thường trú” là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú;

  • Khoản 4: “Cơ quan đăng ký cư trú” là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã. Cơ quan đăng ký cư trú có thẩm quyền đăng ký thường trú.

2. Những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

     Theo quy định tại Điều 24 Luật Cư trú 2020, những trường hợp xóa đăng ký thường trú là:

     Thứ nhất, chết, có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

     Thứ hai, đi ra nước ngoài để định cư;

     Thứ ba, đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này, cụ thể: Nếu cơ quan, người có trách nhiệm đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện thì cơ quan đã thực hiện việc đăng ký hoặc thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng ký có trách nhiệm ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký thường trú đó.

     Thứ tư, vắng mặt liên tục ở nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú ở chỗ khác hoặc không khai báo tạm vắng, ngoại trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

     Thứ năm, đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

     Thứ sáu, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do mượn, thuê, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc mượn, thuê, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới ngoại trừ trường hợp (*)

     Thứ bảy, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, ngoại trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đỏ hoặc trường hợp (*) 

     Thứ tám, (*) người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do mượn, thuê, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc mượn, thuê, ở nhờ và không được người cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ đồng ý chi giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

     Thứ chín, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

3. Ai có quyền xóa đăng ký thường trú?

     Theo Khoản 2 Điều 24 Luật Cư trú 2020, Cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

4. Chuyên mục hỏi đáp

Câu hỏi 1. Sang Úc để ở với con cháu thì có bị xóa thường trú tại Việt Nam không?

     Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020, xóa đăng ký thường trú trong trường hợp ra nước ngoài để định cư. Do đó, nếu người dân sang Úc ở với con cháu như định cư sẽ bị xóa đăng ký thường trú theo quy định.

Câu hỏi 2. Vợ đăng ký thường trú tại nơi chồng ở được không?

     Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú 2020, vợ được chuyển về ở với chồng và thực hiện thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã nơi ở của chồng.

Bài viết cùng chuyên mục:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178