Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo BLLĐ 2021

Người lao động sẽ có thể được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuy nhiên cũng cần sắp xếp công việc cho phù hợp để bảo vệ sức khỏe và đạt được hiệu quả tốt nhất. 

NGHỈ HƯU Ở TUỔI CAO HƠN 

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn:

     Tôi vào làm tại doanh nghiệp tư nhân A từ năm 1996, hiện nay đã 55 tuổi và là nữ. Tôi hiện đã đến tuổi phải nghỉ hưu, tuy nhiên do gắn bó với công ty đã lâu mà tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh để có thể tiếp tục công việc hiện giờ và cũng không muốn trở thành gánh nặng cho các con. Công ty cũng đã đồng ý để tôi tiếp tục làm việc. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư là tôi có bắt buộc phải nghỉ hưu hay không, tôi có thể tiếp tục làm việc nữa hay không?

     Tôi mong nhận được câu trả lời từ Luật sư. Tôi xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là gì

     Chế độ hưu trí là một trong các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc, là sự thay thế một phần thu nhập của người lao động khi họ bị mất thu nhập do hết tuổi lao động hoặc trong một số trường hợp nhất định.

     Người lao động muốn hưởng lương hưu thì phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật, đó là số năm đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu

     Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều người lao động không muốn nghỉ hưu quá sớm. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được hiểu là việc người lao động có nhu cầu tiếp tục làm việc và cống hiến cho dù đã đến tuổi nghỉ hưu.

     Vấn đề này hiện nay được quy định trong Bộ luật Lao động 2019 và được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

 

2. Điều kiện để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn 

     Khoản 4 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

     Vấn đề này tiếp tục được hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn tại Điều 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 6. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này.

2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

     Như vậy hiện nay, tuy cho phép người lao động được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng vẫn phải đáp ứng một số điều kiện nhất định:

          – Thứ nhất, chỉ áp dụng trong điều kiện lao động bình thường. 

     Tuy hiện nay trong các văn bản pháp luật không có quy định về điều kiện lao động bình thường, song từ Bộ luật, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn kèm theo, có thể hiểu rằng điều kiện lao động bình thường là những trường hợp người lao động không bị suy giảm khả năng lao động; không làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; không làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; không làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định

          – Thứ hai, phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động. 

     Hợp đồng lao động mang đầy đủ bản chất của một hợp đồng dân sự nên rất đề cao tinh thần thỏa thuận giữa hai bên, nên việc người lao động nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất và điều kiện của công ty để quyết định có đồng ý hay không. 

          – Thứ ba, thời gian làm việc không được quá 5 tuổi. 

    Dù xã hội ngày một phát triển, tuổi thọ của con người ngày một nâng cao song sức khỏe cũng chỉ trong một giới hạn nhất định. Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động, đồng thời bảo đảm hiệu quả công việc và thể hiện sự tiến bộ của an sinh xã hội. 

    Như vậy nếu như bạn và công ty đã bàn bạc và đi đến thống nhất thì bạn có thể tiếp tục làm việc mà không cần nghỉ hưu, bạn có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không được vượt quá 5 tuổi. 

3. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn có những thay đổi so với Bộ luật Lao động 2012

     Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không phải là một quy định hoàn toàn mới so với Bộ luật Lao động 2012 nhưng ở trong Bộ luật Lao động 2019, có nhiều điểm mới đáng chú ý. 

3.1. Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn trong Bộ luật Lao động 2012

     Điều 187 Bộ luật Lao động có quy định như sau về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn:

Điều 187. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.

     Nếu chỉ nhìn vào quy định này sẽ không thấy có nhiều điểm khác biệt so với quy định trong Bộ luật Lao động 2019. Tuy nhiên khi đối chiếu với các Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức hướng dẫn chi tiết cho quy định này thì pháp luật có sự hạn chế về đối tượng được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. 

     Theo đó, các đối tượng được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm: Cán bộ, công chức (được quy định chi tiết tại khoản 1) và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

     Như vậy, những đối tượng được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bị giới hạn trong phạm vi nhất định, không phải tất cả các trường hợp đều được kéo dài thời gian nghỉ hưu. 

3.2. Mở rộng đối tượng được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn kể từ 2021

     Như quy định đã trích dẫn ở trên, hiện nay Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP không có quy định cụ thể về các trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, như vậy có thể hiểu rằng việc bất kì người lao động nào khi đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định thì có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. 

     Việc đưa ra quy định như vậy là hoàn toàn hợp lý, điều này không chỉ giúp cho người lao động có thể tiếp tục lao động và cống hiến mà còn góp phần sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, không bỏ phí bất kì người lao động nào cả. 

     KẾT LUẬN: Như vậy, hiện nay người lao động sẽ có thể được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, kéo dài thời hạn làm việc và tạo thêm nguồn thu nhập cho mình. Tuy nhiên người lao động cũng cần căn cứ vào tình hình thực tế, bố trí công việc cho phù hợp để bảo vệ sức khỏe và đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Tình huống tham khảo:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau:

     Tôi là công nhân nam, đang làm việc tại công ty X, theo hợp đồng thì đến tháng 3 năm sau tôi mới hết hạn nhưng đến ngày 15 tháng 1 năm 2021 là tôi đủ 60 tuổi 3 tháng. Như vậy tôi muốn hỏi là tôi có thể làm tiếp đến khi hết hạn hợp đồng rồi mới nghỉ hưu hay không, vì công ty cũng đã đồng ý và tôi cũng khỏe mạnh, không có gì đáng ngại. 

     Tôi mong sẽ nhận được câu trả lời từ Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư. 

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 135/2020/NĐ-CP

     Như vậy, hiện nay bạn đang có nhu cầu tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu.

     Về vấn đề này thì theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, nếu bạn đáp ứng các điều kiện dưới đây thì có thể tiếp tục làm việc cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động:

           – Công việc của bạn được tiến hành trong điều kiện lao động bình thường. 

           – Công ty đã đồng ý để bạn tiếp tục làm việc và nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. 

     Do đó, trong trường hợp này nếu công ty đã đồng ý thì bạn hoàn toàn có thể tiếp tục làm việc cho đến khi hợp đồng lao động chấm dứt, sau đó bạn có thể làm hồ sơ để hưởng lương hưu như bình thường. 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn như điều kiện hưởng, thời gian hưởng… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi liên quan đến nghỉ hưu ở tuổi cao hơn hoặc các câu hỏi khác về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn như sau: soạn thảo thư tư vấn, tư vấn về quyền lợi cho người lao động, làm hồ sơ hưởng lương hưu…

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

 Chuyên viên: Hải Quỳnh