Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân

Mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân bao gồm: Chủ tịch công ty, giám đốc (tổng giám đốc). Chủ tịch công ty có thể kiêm giám đốc

Kiến thức của bạn:

     Mô hình tổ chức, quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020

Câu trả lời của Luật sư:

1. Cơ sở pháp lý:

2. Nội dung tư vấn:

   1. Cơ cấu công ty TNHH một thành viên là cá nhân được hiểu như thế nào?

    Căn cứ theo Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

     Công ty TNHH một thành viên là cá nhân do một cá nhân là chủ sở hữu công ty, chủ sở hữu công ty đồng thời là chủ tịch công ty. Mô hình quản lý công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân bao gồm: Chủ tịch công ty, giám đốc (tổng giám đốc). Chủ tịch công ty có thể kiêm giám đốc ( tổng giám đốc ).

 

tnhh 1 tv là cá nhan

2. Cơ cấu công ty TNHH một thành viên là cá nhân

       Cơ cấu tổ chức của công tyTNHH 1 thành viên là cá nhân thì theo quy định tại Điều 85 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

  • Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

      Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mô hình tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mô hình tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

    Liên kết tham khảo: