Văn bản luật doanh nghiệp

Thông tư 34/2018/TT-BTC công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Thông tư 34/2018/TT-BTC công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Thông tư 34/2018/TT-BTC      Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP      Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng,...nghị định 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 và thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của

Xem tiếp »

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 11/2016/NĐ-CP

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 11/2016/NĐ-CP

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH        Thông tư 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 và thay thế Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

Xem tiếp »

Tải thông tư 32/2013/TT-NHNN về hạn chế sử dụng ngoại hối

Tải thông tư 32/2013/TT-NHNN về hạn chế sử dụng ngoại hối

Thông tư 32/2013/TT-NHNN      Thông tư này hướng dẫn thực hiện các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 2 năm 2014... NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2013/TT-NHNN Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013  THÔNG

Xem tiếp »

Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của TCTD

Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của TCTD

Thông tư 07/2012/TT-NHNN      Thông tư này quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động ngoại hối....Thông tư 07/2012/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 02/05/2012... NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO THẨM PHÁN     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán, cụ thể theo mẫu số 61: TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1)   Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......, ngày........

Xem tiếp »

Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử

Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử

Thông tư 47/2014/TT-BCT      Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (sau đây gọi là Nghị định số 52/2013/NĐ-CP) quy định về hoạt động kinh doanh trên website thương mại điện tử, trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử,.... BỘ CÔNG

Xem tiếp »

Tải thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Tải thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT      Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công và phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. BỘ Y TẾ- BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Xem tiếp »

Nghị định 50/2016/NĐ-CP XPVPHC trong lĩnh vực KHĐT

Nghị định 50/2016/NĐ-CP XPVPHC trong lĩnh vực KHĐT

Nghị định 50/2016/NĐ-CP      Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.... CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2016/NĐ-CP Hà

Xem tiếp »

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Nghị định 135/2018/NĐ-CP      Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »
Trang 1 của 1312345...10...Cuối »