Văn bản luật doanh nghiệp

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm  Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm được Quốc hội nước thông qua vào ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2008. Luật này có phạm vi điều chỉnh là về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người. Riêng đối tượng là việc phòng, chống nhiễm vi rút

Xem tiếp »

Quyết định 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2020

Quyết định 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2020

Quyết định 219/QĐ-BYT Do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid- 19, và do thực trạng mức độ nghiêm trọng của dịch gây ra đối với sức khỏe toàn dân. Nhằm hoàn thiện hóa, kịp thời bổ sung danh mục các loại bệnh truyền nhiễm nhóm A theo đúng tình hình xã hội, Bộ Y tế ban hành quyết định số 219/QĐ-BYT quy định về vấn đề này. Cụ thể như

Xem tiếp »

Tải công văn 860/BHXH-BT năm 2020

Tải công văn 860/BHXH-BT năm 2020

CÔNG VĂN 860/BHXH-BT NĂM 2020      Công văn 860/BHXH-BT năm 2020 quy định về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Chỉ thị số 11/CT-TTg về ứng phó với dịch covid-19

Chỉ thị số 11/CT-TTg về ứng phó với dịch covid-19

Chỉ thị số 11/CT-TTg      Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân công tác phòng, chống và kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra (dịch Covid-19) đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị 11/CT-TTg

Xem tiếp »

Công văn 897/TCT-QLN gia hạn nộp thuế miễn tiền chậm nộp do Covid-19

Công văn 897/TCT-QLN gia hạn nộp thuế miễn tiền chậm nộp do Covid-19

Công văn 897/TCT-QLN      Ngày 3 tháng 3 năm 2020 Tổng Cục Thuế đã ban hàng công văn 897/TCT-QLN về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như sau: BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 897/TCT-QLN V/v gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do

Xem tiếp »

Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi

Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi

Nghị định 13/2020/NĐ-CP      Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của luật chăn nuôi năm 2018..Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 03 năm 2020. Nội dung nghị định này được quy định cụ thể như sau: CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm

Xem tiếp »

Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về các cơ sở trợ giúp xã hội

Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về các cơ sở trợ giúp xã hội

Nghị định 103/2017/NĐ-CP      Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. Nội dung cụ thể như sau: CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Xem tiếp »

Công văn 17526/BTC-TCT Triển khai các Luật về thuế

Công văn 17526/BTC-TCT Triển khai các Luật về thuế

Công văn 17526/BTC-TCT      Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Nội dung cụ thể như sau: BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Tải Luật trồng trọt 2018

Tải Luật trồng trọt 2018

Luật trồng trọt 2018      Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020..Nội dung cụ thể như sau: QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 31/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19

Xem tiếp »

Nghị định 84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón

Nghị định 84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón

Nghị định 84/2019/NĐ-CP      Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về quản lý phân bón của luật trồng trọt. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Nội dung cụ thể được quy định như sau: CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11

Xem tiếp »