Văn bản luật doanh nghiệp

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT năm 2019

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT năm 2019

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHĐT       Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp. Đáng chú ý là danh mục 86 mẫu văn bản được sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh kể từ ngày 11/3/2019. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Xem tiếp »

Tải Luật du lịch năm 2017 mới nhất

Tải Luật du lịch năm 2017 mới nhất

Luật du lịch năm 2017      Luật Du lịch 2017 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018). Theo đó, sửa đổi, bổ sung mục 3.1 và mục 3.2 thuộc phần VII - Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 2015. Cụ thể như sau: QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Nghị định 49/2016/NĐ-CP      Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, theo đó, sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, vi phạm hành chính về phí, lệ phí và xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Xem tiếp »

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT Thông tư này quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 10/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 26

Xem tiếp »

Nghị định 108/2017/ NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón

Nghị định 108/2017/ NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón

Nghị định 108/2017/ NĐ-CP Nghị định số 108/2017/NĐ-CP quy định quản lý nhà nước về phân bón, bao gồm: Công nhận; khảo nghiệm; sản xuất; buôn bán; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý chất lượng; ghi nhãn; quảng cáo, hội thảo và sử dụng phân bón ở Việt Nam. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu  Câu hỏi về Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu       Thông báo về sử dụng mẫu con dấu bao gồm giấy tờ gì? mẫu giấy thông báo về việc sử dụng con dấu? Câu trả lời về Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Nghị định 163/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

Nghị định 163/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

Nghị định 163/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 163/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thương

Xem tiếp »

Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2019 – Luật Toàn Quốc

Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2019 – Luật Toàn Quốc

Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2019 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi

Xem tiếp »

Tải Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Tải Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư ngày

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp chứng thư số

Đơn đề nghị cấp chứng thư số

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ      Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cần xin cấp chứng thư số thì thực hiện đơn đề nghị cấp chứng thư số theo mẫu. Đơn đề nghị cấp chứng thư số - mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018. Mẫu số 04 (Tên doanh nghiệp) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »
Trang 1 của 1112345...10...Cuối »