Văn bản luật doanh nghiệp

Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật trồng trọt

Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật trồng trọt

Nghị định 94/2019/NĐ-CP      Nghị định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 12, khoản 8 Điều 15, khoản 3 Điều 16, khoản 3 Điều 17, khoản 4 Điều 21, khoản 3 Điều 22, khoản 7 Điều 24, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 5 Điều 29, khoản 2 Điều 56, khoản 3 Điều 57 của Luật Trồng trọt....Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.      CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xem tiếp »

Tải nghị định 15/2018/NĐ-CP

Tải nghị định 15/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP       Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân). CHÍNH

Xem tiếp »

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg      Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được nhập khẩu nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam mà không thuộc các

Xem tiếp »

Nghị định 44/2020/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân

Nghị định 44/2020/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân

Nghị định 44/2020/NĐ-CP      Nghị định này quy định về nguyên tắc, biện pháp, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại được quy định tại Điều 163 Luật Thi hành án hình sự và có hiệu lực từ ngày 01/06/2020. Nội dung cụ thể như sau: CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật Kế toán

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật Kế toán

Nghị định 174/2016/NĐ-CP      Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực cạnh tranh

Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực cạnh tranh

Nghị định 75/2019/NĐ-CP      Nghị định Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, việc thi hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh khác......Nội dung cụ thể như sau: CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Xem tiếp »

Tải Luật phòng chống tác hại của rượu bia 2019

Tải Luật phòng chống tác hại của rượu bia 2019

Luật phòng chống tác hại của rượu bia      Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; ...Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, nội dung cụ thể như sau: QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Xem tiếp »

Nghị định 17/2020/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh thuộc Bộ Công Thương

Nghị định 17/2020/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh thuộc Bộ Công Thương

Nghị định 17/2020/NĐ-CP      Ngày 05/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Cụ thể như sau: CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05

Xem tiếp »

Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định nộp lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định nộp lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư 37/2020/TT-BTC      Ngày 07/5/2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Nội dung cụ thể như sau: BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU,

Xem tiếp »

Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư 152/2011/TT-BTC      Thông tư 152/2011/TT-BTC quy định hướng dẫn chi tiết về luật bảo vệ môi trường và nghị định 67/2011/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau: BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 152/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Xem tiếp »