Văn bản luật doanh nghiệp

Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại

Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại

Nghị định 158/2006/NĐ-CP      Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa và có nội dung như sau: CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 12  năm 2006   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Xem tiếp »

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa 2020

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa 2020

Hợp đồng mua bán hàng hóa 2020      Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa được lập bằng văn bản bao gồm một số nội dung cơ bản như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Số: …./….../HĐMB Căn cứ Bộ luật Dân sự số

Xem tiếp »

Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP      Nghị định này quy định về về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. Nội dung cụ thể của nghị định này như

Xem tiếp »

Nghị định 33/2017/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản

Nghị định 33/2017/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản

Nghị định 33/2017/NĐ-CP      Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định 33/2017/NĐ-Cp Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2017. Nội dung cụ thể như sau: CHÍNH

Xem tiếp »

Công văn số 4116/BNN-TCTL hướng dẫn phân cấp đê điều

Công văn số 4116/BNN-TCTL hướng dẫn phân cấp đê điều

Công văn số 4116/BNN-TCTL      Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân loại và phân cấp đê. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phân loại, phân cấp đê cho các tuyến đê trên địa phương mình theo Hướng dẫn này, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định. Nội dung cụ thể như sau: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Xem tiếp »

Luật đê điều 2006 mới nhất

Luật đê điều 2006 mới nhất

Luật đê điều 2006      Luật này quy định về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động về đê điều. Luật đê điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Nội dung cụ thể

Xem tiếp »

Nghị định 158/2016/NĐ-CP về hướng dẫn luật khoáng sản

Nghị định 158/2016/NĐ-CP về hướng dẫn luật khoáng sản

Nghị định 158/2016/NĐ-CP      Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản 2010 về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ;...Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2017. Nội dung của nghị định Nghị định 158/2016/NĐ-CP như

Xem tiếp »

Luật sửa đổi bổ sung của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Luật sửa đổi bổ sung của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Luật sửa đổi bổ sung của 37 luật có liên quan đến quy hoạch      Ngày 20 tháng 11 năm 2018 Quốc hội đã ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch như: Quy hoạch của Luật Giao thông đường bộ 2008; luật Tài Nguyên nước 2012; Bộ luật Hàng hải 2015; Luật khoáng sản 2010;....Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Nội dung văn bản như sau: QUỐC

Xem tiếp »

Luật thương mại 2020 mới nhất

Luật thương mại 2020 mới nhất

Luật thương mại 2020      Luật thương mại là văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định. Bước sang năm 2020, Sau hơn 14 năm được ban hành và thực hiện, luật thương mại 2005 vẫn có hiệu lực thi hành và có một số nội dung nổi bật sau:      - Quy định về mức phạt hợp đồng: Luật cho phép các bên được tự thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, Luật khống chế mức phạt đối với vi phạm nghĩa

Xem tiếp »

Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định danh mục phế liệu

Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định danh mục phế liệu

Thông tư 27/2019/TT-BCT      Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 và thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái

Xem tiếp »