Văn bản luật doanh nghiệp

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nghị định 108/2018/NĐ-CP  Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp  có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 108/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018   NGHỊ

Xem tiếp »

Luật thuế tài nguyên mới nhất

Luật thuế tài nguyên mới nhất

LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 năm 2009 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế.... QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 45/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN    

Xem tiếp »

Nội dung chương 8 hiệp định thương mại tự do EVFTA

Nội dung chương 8 hiệp định thương mại tự do EVFTA

Chương 8 hiệp định thương mại tự do EVFTA      Hiệp định EVFTA và IPA được khởi động và kết thúc trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam-EU ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Chương 8 hiệp định EVFTA là một nội dung quan trọng có ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam... CHƯƠNG 8 TỰ DO HÓA ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI

Xem tiếp »

Thông tư 11/2015/TT- BXD cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS

Thông tư 11/2015/TT- BXD cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS

Thông tư 11/2015/TT- BXD      Thông tư 11/2015/TT- BXD quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.... Và có hiệu lực thi hành từ 16/02/2016. BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Xem tiếp »

Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề

Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề

Nghị định 109/2016/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 109/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

    CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng

Xem tiếp »

Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn

Xem tiếp »

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành

Xem tiếp »

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT năm 2019

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT năm 2019

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHĐT       Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp. Đáng chú ý là danh mục 86 mẫu văn bản được sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh kể từ ngày 11/3/2019. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Xem tiếp »

Tải Luật du lịch năm 2017 mới nhất

Tải Luật du lịch năm 2017 mới nhất

Luật du lịch năm 2017      Luật Du lịch 2017 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018). Theo đó, sửa đổi, bổ sung mục 3.1 và mục 3.2 thuộc phần VII - Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 2015. Cụ thể như sau: QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »
Trang 1 của 1212345...10...Cuối »