Văn bản luật doanh nghiệp

Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính Phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính Phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 69/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Nghị định 39/2007/NĐ-CP cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Nghị định 39/2007/NĐ-CP cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Nghị định 39/2007/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2007    NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP THƯỜNG XUYÊN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Th­ương

Xem tiếp »

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định công bố hợp chuẩn hợp quy phương thức

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định công bố hợp chuẩn hợp quy phương thức

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy

Xem tiếp »

Nghị định 79/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

Nghị định 79/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

Nghị định 79/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 79/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ

Xem tiếp »

Quyết định 1161/QĐ-BXD Suất vốn đầu tư xây dựng giá xây dựng bộ phận bộ phận kết cấu công trình năm 2014

Quyết định 1161/QĐ-BXD Suất vốn đầu tư xây dựng giá xây dựng bộ phận bộ phận kết cấu công trình năm 2014

Quyết định 1161/QĐ-BXD BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 1161/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2014 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày

Xem tiếp »

Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính văn hóa thể thao du lịch quảng cáo

Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính văn hóa thể thao du lịch quảng cáo

Nghị định 158/2013 CHÍNH PHỦ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 158/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi

Xem tiếp »

Nghị định 69/2016/ NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Nghị định 69/2016/ NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Nghị định 69/2016/ NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 ; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Bộ luật dân sự

Xem tiếp »

Tải nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký kinh doanh mới nhất

Tải nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký kinh doanh mới nhất

 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký kinh doanh CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật

Xem tiếp »

Công văn 2765/TCHQ-GSQL năm 2015 mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS

Công văn 2765/TCHQ-GSQL năm 2015 mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS

Công văn 2765/TCHQ-GSQL BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 2765/TCHQ-GSQL V/v mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để thực hiện thống nhất việc khai

Xem tiếp »

Nghị định 185/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất bảo vệ người tiêu dùng

Nghị định 185/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất bảo vệ người tiêu dùng

Nghị định 185/2013/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 185/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Xem tiếp »
Trang 1 của 1012345...10...Cuối »