Mẫu văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

Tải mẫu văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp số 02b/DNUT quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC TẠI ĐÂY

     Mẫu văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp số 02b/DNUT quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC

TÊN DỰ ÁN…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số:………………
V/v đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên

                                                …, ngày … tháng … năm…

 

                         Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Tên dự án: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số ĐT: ………………………………; số FAX: …………………………. Email: …………………………………

Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đầu tư số:……….…; cấp lần đầu ngày:……….; cơ quan cấp:………

(Nếu có thay đổi, đề nghị kê khai đầy đủ từng lần thay đổi như ví dụ sau:

Thay đổi lần………………. ngày:………………..; cơ quan cấp:………………….; Nội dung thay đổi:………………..)

Danh sách nhà thầu và mã số thuế: ……………………………………………………………………………………..

Đầu mối đại diện của dự án:……………..; Chức vụ:…………; Số điện thoại di động:……….; E- mail:…………..

Quy mô đầu tư (Tổng vốn đầu tư): ………………………………………………………………………………………..

Lĩnh vực đầu tư: …………………………………………………………………………………………………………….

Loại hình tờ khai XK, NK: ……………………………………………………………………………………………………..

Thời điểm bắt đầu dự án: ……………………………………………………………………………………………………..

Tiến độ hiện tại của dự án: …………………………………………………………………………………………………..

Thời điểm dự án chính thức đi vào hoạt động: ……………………………………………………………………….

Văn bản chấp thuận/ có ý kiến của Thủ tướng chính phủ (số, ngày): …………………………………………

Căn cứ điều kiện quy định tại Chương III Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, dự án… đã tự đối chiếu với quy định trên đây, nhận thấy có đủ điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC.

Dự án… xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật là những thông tin, tài liệu gửi kèm công văn này là trung thực, chính xác, cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và của Thông tư số 72/2015/TT-BTC.

Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định áp dụng chế độ ưu tiên đối với dự án…./.

(Hồ sơ gửi kèm:…)

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Lưu:…

ĐẠI DIỆN DỰ ÁN
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

>>> Tải Mẫu văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

     Để được tư vấn chi tiết về Mẫu văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!